„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

(IN)VALID

Spoločenstvo a priestor pre dlhodobo chorých, invalidných dôchodcov v produktívnom veku, a tých, ktorých životy sú ovplyvnené zdravotným stavom ich blízkych, nielen kresťanov.

Nemocnice a čakárne lekárov by nemali byť tým jediným miestom, kde človek nájde sebe podobných, skupinu, kde sa cíti medzi svojimi.

Každý utorok ponúkajú priestory ECAV Legionárska:

  • miesto prijatia, miesto, kde invalid, ŤZP, či dlhodobo PN bude medzi tými, ktorí sú na tom podobne
  • miesto bez bariér – fyzických či psychických: je jedno či si kresťan alebo nie, či s nami stráviš celé dopoludnie či iba na pár minút, či budeš sedieť, stáť alebo ležať, či ….
  • miesto pre vzájomnú pomoc, miesto kde môžeš nájsť pomoc vo forme bezplatného pacientskeho koučingu

V prípade odkázanosti na osobného asistenta je nutné prísť s týmto asistentom alebo sa vopred informovať, či je v našich možnostiach na daný deň zabezpečiť potrebnú formu, resp. rozsah asistencie.

 

Program:

9:00 – 10:00 poradňa, koučing  (pomoc s pochopením choroby a liečby, poradenstvo pri príprave do nemocnice, riešení sociálnej izolácie, finančných dôsledkov, ako postupovať pri vybavovaní preukazov, dôchodkov,  psychická podpora, pomoc s návratom do života či práce)

od 10:00 do 12:00 – kávička, zamýšľania na biblickú tému, modlitby, rozhovory

 

Možno  Ti  život  dal  menej  ako  iným,  možno  Ti  vzal  viac  ako  iným,  no  vždy existuje cesta ako žiť (s)pokojne.

 

Kontakt: Ivka (Mgr. Ivana Křenková) , 0905 369 263, ivka.krenkova@gmail.com

Bližšie informácie aj v článku (IN)VALID v časopise Evanjelická Bratislava, 2-3/2021 (september), str. 9  https://www.docdroid.net/LIsXMjx/ev-ba-2-3-2021-web-pdf)