„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Day: 16 apríla, 2024

Nezaradené

Nepovoláva perfektných

Kázeň z evanjelických večerných Služieb Božích v Bratislave (NK) Ján 21, 16: „Pas moje ovečky!“   Milí bratia a milé sestry! Viaceré biblické postavy majú aj svoj

Čítať viac »