ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Kto je členom cirkevného zboru, má právo a povinnosť prispievať finančne na potreby života cirkevného zboru a to formou cirkevného príspevku (CP) a milodarov.
Zborový konvent odsúhlasil minimálnu výšku cirkevného príspevku 24  na osobu NA JEDEN ROK. Môžete ho zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • osobne na farskom úrade
  • poštovou poukážkou na adresu: Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Legionárska - v poznámke uveďte CP rok/počet osôb (napr. CP 2021/4). Alebo predtlačenú poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť aj v Novom kostole. 
  • bankovým prevodom na číslo účtu: IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622 (Tatra banka). Variabilný symbol: rok (napr. 2021) , Špecifický symbol: počet osôb za koľkých platíte CP (napr: 4)
     
    • dôležité: pri tejto forme platby musíte uviesť do správy pre prijímateľa priezvisko, meno a ulicu, aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť

Pravidelné platenie CP je z Vašej strany vyjadrením členstva v cirkevnom zbore.

Ďakujeme.