ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Krst

K dispozícii je na stiahnutie tlačivo k žiadosti o krst, poriadok krstu a Biblické texty ku svätému krstu - pod stránkou.

Čo potrebujete pri vybavovaní krstu? 

  • Priniesť so sebou: vyplnené tlačivo k sviatosti krstu svätého. 
  • Stretnúť sa farárom. V rozhovore s ním je možné dostať vysvetlenie/hľadať riešenia Vašich prípadných nejasností. 
  • Deti nad 12 rokov a dospelí potrebujú absolvovať prípravu ku krstu s farárom.  
  • Dvoch krstných rodičov (majú to byť konfirmovaní členovia evanjelickej a. v. cirkvi (ECAV) – jeden z nich však  môže byť členom inej kresťanskej cirkvi ako ECAV). 

Krstíme na základe poverenia Pána Ježiša Krista. V krste nebeský Otec hovorí nášmu životu svoje neodvolateľné ÁNO – aj ty si mojím milovaným dieťaťom. Uisťuje nás, že Jeho Syn – náš Pán Ježiš Kristus zomrel aj pre naše spasenie. Krstíme už malé deti, lebo „nik nie je príliš malý na to, aby nemohol byť v Božom kráľovstve“ (B. Pleijel). Láska – i tá Božia láska – žiada od človeka aj odpoveď. 

V našom cirkevnom zbore krstíme v  
Novom kostole na Legionárskej ulici.

V prípade ohrozenia života dieťaťa môže byť krst prislúžený aj v nemocnici či v domácnosti.

Krstíme:  spravidla deti (nemluvniatka), 
              ale aj deti v predškolskom a školskom veku,
              mládež 
              i dospelých. 

S vďakou vyznávame, že keď nám Pán Boh daroval deti, dal nám jeden z najvzácnejších pokladov. Zároveň si uvedomujeme, že rodičovské poslanie je závažnou a veľmi zodpovednou úlohou. Ak v našej cirkvi krstíme už nemluvniatka, nemá sa to diať vo vedomí, že krst je akýmsi magickým očkovaním, ktoré človeka automaticky ochráni od všetkého zlého a urobí zo životnej cesty pokrstených pohodlnú, bezproblémovú prechádzku ružovým sadom. Krstením maličkých chceme vyznať: Pane ku komu inému by sme šli – Ty máš to, čo je pre náš život rozhodujúce. Ty jediný môžeš dať nášmu životu skutočnú chuť a my túžime, chceme, aby naše deti hneď od počiatku rástli pod Tvojím vplyvom, v spoločenstve Tvojho ľudu. Realita však zďaleka nie vždy korešponduje s týmto ideálom. Nejeden z rodičov nevníma, že krst je prvým krokom na ceste viery – krokom, z ktorého sa veľmi tešíme, ako keď naše deti urobia prvý krôčik. No naša radosť by skoro prerástla v obavu, ak by po prvom kroku nenasledovali ďalšie. Keď rodičia a krstní rodičia sľubujú, že budú svoje dieťa vychovávať v kresťanskej viere, tak to – premenené „na drobné“ znamená, že sa zaväzujú učiť modliť svoje dieťa a spolu s ním sa pravidelne modlievať, privádzať ho na detskú besiedku, do chrámového spoločenstva, na vyučovanie náboženstva a konfirmačnú prípravu, sľubujú, že ho budú učiť úcte k Pánu Bohu a láske k ľuďom. – To sú tie ďalšie kroky, ktoré majú pokrstení pod naším láskavým dohľadom a kráčajúc v našich šľapajách viery zvládať. Otázka, či takto ovplyvňujeme naše deti – či sme pre nich svetlom na ceste za Ježišom, alebo im Ho skôr zahmlievame, si žiada našu poctivú odpoveď. Pretože aj tým, že sa v mnohých našich rodinách rodičia s deťmi (azda okrem Štedrého večera) nemodlia, že im o Božích veciach temer nič nepovedia, že ich pravidelne neprivádzajú do bohoslužobného spoločenstva, im hovoria veľmi mnoho – vytvárajú im o Pánu Bohu a evanjelickej viere skreslený obraz. Buďme teda svetlom najmä v našich vlastných rodinách. Vďaka všetkým, ktorí sa o to vedome usilujú.

?    Priniesť so sebou: vyplnené tlačivo k sviatosti krstu svätého. 
?    Stretnúť sa farárom. V rozhovore s ním je možné dostať vysvetlenie/hľadať riešenia Vašich prípadných nejasností. 
?    Deti nad 12 rokov a dospelí potrebujú absolvovať prípravu ku krstu s farárom.  
?    Dvoch krstných rodičov (majú to byť konfirmovaní členovia evanjelickej a. v. cirkvi (ECAV) – jeden z nich však  môže byť členom inej kresťanskej cirkvi ako ECAV). 
 
Krstíme na základe poverenia Pána Ježiša Krista. V krste nebeský Otec hovorí nášmu životu svoje neodvolateľné ÁNO – aj ty si mojím milovaným dieťaťom. Uisťuje nás, že Jeho Syn – náš Pán Ježiš Kristus zomrel aj pre naše spasenie. Krstíme už malé deti, lebo „nik nie je príliš malý na to, aby nemohol byť v Božom kráľovstve“ (B. Pleijel). Láska – i tá Božia láska – žiada od človeka aj odpoveď. 
 
V našom cirkevnom zbore krstíme v  
Novom na Legionárskej ulici.
 
V prípade ohrozenia života dieťaťa môže byť krst prislúžený aj v nemocnici či v domácnosti.
Krstíme:  spravidla deti (nemluvniatka), 
                ale aj deti v predškolskom a školskom veku,
                mládež 
                i dospelých. 
 
S vďakou vyznávame, že keď nám Pán Boh daroval deti, dal nám jeden z najvzácnejších pokladov. Zároveň si uvedomujeme, že rodičovské poslanie je závažnou a veľmi zodpovednou úlohou. Ak v našej cirkvi krstíme už nemluvniatka, nemá sa to diať vo vedomí, že krst je akýmsi magickým očkovaním, ktoré človeka automaticky ochráni od všetkého zlého a urobí zo životnej cesty pokrstených pohodlnú, bezproblémovú prechádzku ružovým sadom. Krstením maličkých chceme vyznať: Pane ku komu inému by sme šli – Ty máš to, čo je pre náš život rozhodujúce. Ty jediný môžeš dať nášmu životu skutočnú chuť a my túžime, chceme, aby naše deti hneď od počiatku rástli pod Tvojím vplyvom, v spoločenstve Tvojho ľudu. Realita však zďaleka nie vždy korešponduje s týmto ideálom. Nejeden z rodičov nevníma, že krst je prvým krokom na ceste viery – krokom, z ktorého sa veľmi tešíme, ako keď naše deti urobia prvý krôčik. No naša radosť by skoro prerástla v obavu, ak by po prvom kroku nenasledovali ďalšie. Keď rodičia a krstní rodičia sľubujú, že budú svoje dieťa vychovávať v kresťanskej viere, tak to – premenené „na drobné“ znamená, že sa zaväzujú učiť modliť svoje dieťa a spolu s ním sa pravidelne modlievať, privádzať ho na detskú besiedku, do chrámového spoločenstva, na vyučovanie náboženstva a konfirmačnú prípravu, sľubujú, že ho budú učiť úcte k Pánu Bohu a láske k ľuďom. – To sú tie ďalšie kroky, ktoré majú pokrstení pod naším láskavým dohľadom a kráčajúc v našich šľapajách viery zvládať. Otázka, či takto ovplyvňujeme naše deti – či sme pre nich svetlom na ceste za Ježišom, alebo im Ho skôr zahmlievame, si žiada našu poctivú odpoveď. Pretože aj tým, že sa v mnohých našich rodinách rodičia s deťmi (azda okrem Štedrého večera) nemodlia, že im o Božích veciach temer nič nepovedia, že ich pravidelne neprivádzajú do bohoslužobného spoločenstva, im hovoria veľmi mnoho – vytvárajú im o Pánu Bohu a evanjelickej viere skreslený obraz. Buďme teda svetlom najmä v našich vlastných rodinách. Vďaka všetkým, ktorí sa o to vedome usilujú.
 
 
Čo potrebujete pri vybavovaní krstu? 
? Priniesť so sebou: vyplnené tlačivo k sviatosti krstu svätého. 
? Stretnúť sa farárom. V rozhovore s ním je možné dostať vysvetlenie/hľadať riešenia Vašich prípadných nejasností. 
? Deti nad 12 rokov a dospelí potrebujú absolvovať prípravu ku krstu s farárom.  
? Dvoch krstných rodičov (majú to byť konfirmovaní členovia evanjelickej a. v. cirkvi (ECAV) – jeden z nich však  môže byť členom inej kresťanskej cirkvi ako ECAV). 
 
Krstíme na základe poverenia Pána Ježiša Krista. V krste nebeský Otec hovorí nášmu životu svoje neodvolateľné ÁNO – aj ty si mojím milovaným dieťaťom. Uisťuje nás, že Jeho Syn – náš Pán Ježiš Kristus zomrel aj pre naše spasenie. Krstíme už malé deti, lebo „nik nie je príliš malý na to, aby nemohol byť v Božom kráľovstve“ (B. Pleijel). Láska – i tá Božia láska – žiada od človeka aj odpoveď. 
 
V našom cirkevnom zbore krstíme v  
Novom na Legionárskej ulici.
 
V prípade ohrozenia života dieťaťa môže byť krst prislúžený aj v nemocnici či v domácnosti.
Krstíme:  spravidla deti (nemluvniatka), 
                ale aj deti v predškolskom a školskom veku,
                mládež 
                i dospelých. 
 
S vďakou vyznávame, že keď nám Pán Boh daroval deti, dal nám jeden z najvzácnejších pokladov. Zároveň si uvedomujeme, že rodičovské poslanie je závažnou a veľmi zodpovednou úlohou. Ak v našej cirkvi krstíme už nemluvniatka, nemá sa to diať vo vedomí, že krst je akýmsi magickým očkovaním, ktoré človeka automaticky ochráni od všetkého zlého a urobí zo životnej cesty pokrstených pohodlnú, bezproblémovú prechádzku ružovým sadom. Krstením maličkých chceme vyznať: Pane ku komu inému by sme šli – Ty máš to, čo je pre náš život rozhodujúce. Ty jediný môžeš dať nášmu životu skutočnú chuť a my túžime, chceme, aby naše deti hneď od počiatku rástli pod Tvojím vplyvom, v spoločenstve Tvojho ľudu. Realita však zďaleka nie vždy korešponduje s týmto ideálom. Nejeden z rodičov nevníma, že krst je prvým krokom na ceste viery – krokom, z ktorého sa veľmi tešíme, ako keď naše deti urobia prvý krôčik. No naša radosť by skoro prerástla v obavu, ak by po prvom kroku nenasledovali ďalšie. Keď rodičia a krstní rodičia sľubujú, že budú svoje dieťa vychovávať v kresťanskej viere, tak to – premenené „na drobné“ znamená, že sa zaväzujú učiť modliť svoje dieťa a spolu s ním sa pravidelne modlievať, privádzať ho na detskú besiedku, do chrámového spoločenstva, na vyučovanie náboženstva a konfirmačnú prípravu, sľubujú, že ho budú učiť úcte k Pánu Bohu a láske k ľuďom. – To sú tie ďalšie kroky, ktoré majú pokrstení pod naším láskavým dohľadom a kráčajúc v našich šľapajách viery zvládať. Otázka, či takto ovplyvňujeme naše deti – či sme pre nich svetlom na ceste za Ježišom, alebo im Ho skôr zahmlievame, si žiada našu poctivú odpoveď. Pretože aj tým, že sa v mnohých našich rodinách rodičia s deťmi (azda okrem Štedrého večera) nemodlia, že im o Božích veciach temer nič nepovedia, že ich pravidelne neprivádzajú do bohoslužobného spoločenstva, im hovoria veľmi mnoho – vytvárajú im o Pánu Bohu a evanjelickej viere skreslený obraz. Buďme teda svetlom najmä v našich vlastných rodinách. Vďaka všetkým, ktorí sa o to vedome usilujú.
 
 
 

Súbory na stiahnutie