ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Kontakt

Kancelária zboru: Evanjelický a. v. farský úrad, Legionárska 4
Tel .: 02 5557 1195
E-mail: legionarska.ba@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ecavlegionarska/

Úradné hodiny:

Pondelok: 13.00 - 16.30
Utorok:   8.30 - 12.00
Streda:   8.30 - 12.00
Štvrtok:   8.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Piatok:   8.30 - 12.00

Administratívna pracovníčka: Lenka Izáková, tel . 0948 489 920
Správa domu Legionárska: Alena Popiková

Mapa a dostupnosť

 

Ku kostolu a celému zborovému komplexu je dobrý prístup autom (odbočenie z Legionárskej ulice ku kostolu) s možnosťou parkovania na priľahlých parkoviskách.

Areál je dostupný MHD prakticky zo všetkých smerov v meste v pešej dostupnosti do 5 minút zo zastávok električiek, trolejbusov a autobusov Račianske mýto, Legionárska, Krížna alebo Trnavské mýto.

Predsedníctvo zboru

Ondrej Majling, predsedajúci farár, tel. 0908 989 220, e-mail: ondrej.majling@gmail.com
Peter Synak, zborový dozorca, tel. 0905 532 208, e-mail: peter.synak.ba@gmail.com

Farári zboru

Ondrej Majling, zborový farár, tel. 0908 989 220, e-mail: ondrej.majling@gmail.com
Martin Šefranko, zborový farár, tel. 0902 673 515, e-mail: sefrankom@gmail.com

Stretnutie s farármi si, prosíme, vybavte vopred telefonicky, e-mailom alebo v kancelárii zboru.

Presbyterstvo zboru (v abecednom poradí)

 • Martin Dziak, predseda Výboru pre diakoniu
 • Peter Holotík
 • Ján Huba, predseda Bohoslužobného výboru
 • Mária Korenicová
 • Jozef Kováč
 • Martin Kováč
 • Jozef Minarič
 • Ondrej Majling
 • Andrej Mišina, predseda výboru pre vnútornú a vonkajšiu misiu
 • Peter Synak
 • Daniel Šebeň
 • Martin Šefranko
 • Vladimír Šolc

Jedno miesto v presbyterstve t.č. neobsadené.

 

IČO: 422 67 145
Názov a číslo bankového účtu:  CZ ECAV na Slovensku  Bratislava  Legionárska
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  (Tatra banka)
BIC/SWIFT:TATRASKBX

Spoločná hospodárska správa

Cirkevné zbory – Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska zriadili pre správu budov v podielovom spoluvlastníctve:

CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska
Oddelenie Spoločná hospodárska správa
Partizánska 2
811 03 Bratislava
Tel.: 02 / 207 604 54
E-mail: hospodarskasprava@ecavba.sk
Internetová stránka Evanjelického domu starostlivosti (EDS): www.edsba.sk


Kontakt na SHS:

 • V úradných hodinách:  pondelok - piatok: 8.30 - 12.00
 • Pracovníci SHS:

​​Viac informácii o Spoločnej hospodárskej správe nájdete na podstránke Spoločná hospodárska správa v sekcii Kontakt.

CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska
Oddelenie Spoločná hospodárska správa
Partizánska 2
811 03 Bratislava
Tel.: 02 / 5441 4070
E-mail: hospodarskasprava@ecavba.sk
Internetová stránka Evanjelického domu starostlivosti ( EDS ): www.edsba.sk