ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Oznamy

Pridaný pred 1 mesiacom | 28. Október 2021 | Prečítaný 42-krát
Nemocnice a čakárne lekárov by nemali byť jediným miestom, kde človek nájde sebe podobných, skupinu, kde sa cíti medzi svojimi.   (IN)VALID   je novovznikajúce spoločenstvo a priestor pre dlhodobo chorých a invalidných dôchodcov v produktívnom veku, bez rozdielu vyznania. Každý utorok (od 16. 11. 2021) ponúkajú priestory Cirkevného zboru ECAV Legionárska: miesto prijatia, kde invalid, ŤZP, či dlhodobo PN bude medzi tými, ktorí sú na tom podobne miesto bez bariér – fyzických či psychických: nerozhoduje či si kresťan alebo nie, či s nami stráviš celé dopoludnie či iba pár minút, či budeš sedieť, stáť alebo ležať ... Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 28. Október 2021 | Prečítaný 51-krát
V nedeľu 31. 10. o 10:00 bude v našom kostole „odložená“ konfirmácia. Mala sa konať na jar, no pre pandémiu a opravu kostola to nebolo možné. Vzhľadom na kapacitné limity dané protipandemickými opatreniami sa Služby Božie s konfirmáciou 31. 10. o 10.00 v Novom kostole v týchto mimoriadnych okolnostiach uskutočnia len pre úplne najbližších príbuzných konfirmandov. Aj počet ich príbuzných bolo nutné redukovať. Prosíme, aby sa ďalší veriaci zúčastnili Služieb Božích buď o 8.30 alebo o 18.00, či sledovali SB o 10.00 na YouTube Legionárska. Ďakujeme, že rešpektovaním tejto prosby umožníte účasť na konfirmáciu aspoň limitovanému počtu príbuzných... Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 13. Október 2021 | Prečítaný 80-krát
„Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte!“ Žalm 98, 4   Milí bratia a sestry, kolektív kantorov slúžiacich v našom zbore potrebuje akútne posilnenie. Preto hľadáme hudobníkov, ktorí by boli ochotní hudobne sprevádzať spoločný spev a liturgiu na našich službách Božích. Prípadne budeme veľmi vďační, ak nám dáte aspoň tip na šikovného hudobníka, ktorého by sme mohli do tejto dôležitej služby osloviť. Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 12. Október 2021 | Prečítaný 70-krát
Po dlhšej prestávke vyšlo aj nové číslo nášho zborového časopisu Evanjelická Bratislava. Stiahnuť a prečítať si ho môžete na tomto odkaze.  Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 02. Október 2021 | Prečítaný 74-krát
Sestra Ľudmila Veselá pôsobila aj ako farárka Cirkevného zboru ECAV Bratislava. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť s prosbou, aby ich potešoval Spasiteľ Ježiš  Kristus - Víťaz nad smrťou.    Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 17. September 2021 | Prečítaný 78-krát
Milí priatelia, za jednu z najdôležitejších úloh každého kresťanského zboru považujeme vzdelávať svojich členov v poznaní Biblie – Božieho Slova, ako prameňa našej viery. Vzácnu službu v tomto smere dlhé desaťročia konalo v našom zbore spoločenstvo biblických hodín. Žiaľ, počas posledných mesiacov prešlo viacerými vážnymi skúškami a zmenami. Dnes stojí pred dôležitou otázkou – Ako ďalej? Rozhodne sa nechceme vzdávať a túžime pokračovať ďalej. Boli by sme radi, keby sa spoločenstvo omladilo a sme otvorení aj radikálnejších zmenám, ako je zmena času konania (navrhnutý je štvrtok 18:00), formy, či výberu preberaných tém. V priebehu septembra 2021 sa Biblické hodiny budú... Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 08. September 2021 | Prečítaný 46-krát
Milí bratia a sestry, srdečne vás pozývame na výročný účtovný konvent nášho zboru, ktorý sa bude konať 12. septembra 2021 o 18:00 v Novom kostole. Konvent sa koná až v tomto termíne z dôvodu obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 a neskoršej rekonštrukcie nášho kostola. Výročnú kňazskú správu si môžete prečítať na tomto odkaze. (Je súčasťou časopisu Evanjelická Bratislava 1/2021)  Čítajte viac...
Pridaný pred 3 mesiacmi | 03. August 2021 | Prečítaný 125-krát
Od konca apríla 2021 prebiehala 2. etapa obnovy kostola, ktorej najvýraznejším znamením bolo vyhotovenie celopriestorového lešenia v interiéri nášho kostola. Po postavení lešenia prebiehali postupne nasledovné práce: odstraňovanie starých náterov a zvetranej maľovky, výmena starých rozvodov elektriny za nové rozvody, demontáž pôvodného osvetlenia – lustrov a repasácia časti pôvodných svietidiel. Organ bol obalený OSB doskami a fóliou, aby sa nepoškodil. Veľké plochy stropov boli zosilnené sklotextilnou sieťkou kvôli popraskanému podkladu, následne boli opravované a finalizované nové sadrové omietky. Na veľkých plochách tak boli omietky viackrát brúsené, následne ošetrené maľbou na bielo. Na streche kostola prebiehala oprava hydroizolačnej fólie, oplechovania a zvodov dažďovej vody. Počas rekonštrukcie interiéru... Čítajte viac...
Pridaný pred 4 mesiacmi | 07. Júl 2021 | Prečítaný 162-krát
Pridaný pred 5 mesiacmi | 25. Jún 2021 | Prečítaný 72-krát
Milí bratia a sestry, južnú Moravu pri hraniciach so Slovenskom postihla vo štvrtok, 24. júna, prírodná katastrofa. Fotografie zo zničených miest a dedín pripomínajú apokalypsu. Vedenie Českobratrské církve evangelické a Diakonia ČCE zriadili humanitárnu zbierku. Finančnú pomoc je možné posielať zo Slovenska na účet vo Fio banke ako vnútroštátnu platbu – IBAN účtu: SK61 8330 0000 0021 0069 1426. • Ďakujeme. Čítajte viac...