ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Oznamy

Pridaný pred 14 hodinami | 03. August 2020 | Prečítaný 7-krát
9. 8. 2020, 9. nedeľa po Svätej Trojici Nový kostol 08.30 Služby Božie (Peter Synak) –––– v júli sa auguste sa v NK služby Božie o 10.00 nekonajú 18.00 Služby Božie (Martin Šefranko) Kinosála LAMAČ 10.00 Služby Božie so spoveďou a VP (Peter Synak)   16. 8. 2020, 10. nedeľa po Svätej Trojici (Nedeľa pokánia) Nový kostol 08.30 Služby Božie so spoveďou a VP (Martin Šefranko) –––– v júli sa auguste sa v NK služby Božie o 10.00 nekonajú ... Čítajte viac...
Pridaný pred 27 dňami | 07. Júl 2020 | Prečítaný 88-krát
  12. 7. 2020, 5. nedeľa po Svätej Trojici Nový kostol 08.30 Služby Božie (Martin Šefranko) –––– v júli sa auguste sa v NK služby Božie o 10.00 nekonajú 18.00 Služby Božie (Matej Trepáč) Kinosála LAMAČ 10.00 Služby Božie so spoveďou a VP (Martin Šefranko)   19. 7. 2020, 6. nedeľa po Svätej Trojici Nový kostol 08.30 Služby Božie (Ondrej Majling) –––– v júli sa auguste sa v NK služby Božie o 10.00 nekonajú 18.00 Služby Božie... Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 01. Júl 2020 | Prečítaný 69-krát
S radosťou vám oznamujeme, že od nedele 5. júla sa v našom cirkevnom zbore obnovuje slávenie Večere Pánovej.  Vzhľadom na ochranné opatrenia proti koronavírusu bude Večera Pánova (VP) prisluhovaná dvomi formami: 1) Po spovedných otázkach a liturgii k VP pokľaknú pri oltári k prijatiu osobného rozhrešenia najprv tí, ktorí chcú prijímať VP spôsobom intinktio – to znamená, že farár posvätený chlieb (oblátku) namočí do posväteného vína v kalichu a vloží oblátku do úst prijímajúceho. Farár si bude ruky dezinfikovať. 2) Následne pokľaknú pri oltári k prijatiu osobného rozhrešenia tí, ktorí hodlajú prijímať VP z individuálnych kalíškov. Po rozhrešení si zložia dlane do tvaru misky, farár im do nich... Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 29. Jún 2020 | Prečítaný 30-krát
Srdečne vás pozývame na večerne sluýby Božie v utorok 30. júna 2020 o 18:00 v Novom kostole. Téma: Vyznanie. Spievať sa budú piesne z Evanjelického spevníka 482, 280, 475 a A66.  Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 24. Jún 2020 | Prečítaný 48-krát
V 2. nedeľu po Trojici, 21. júna sme medzi nami privítali brata generálneho biskupa Ivana Eľka. Na oboch dopoludniajších službách Božích nám poslúžil kázňou a spolu sme prežili požehnané spoločenstvo viery. Záznam z druhých služieb Božích o 10:00 si môžete pozrieť na tomto odkaze. Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 22. Jún 2020 | Prečítaný 50-krát
S potešením vám dávame do pozornosti nové číslo nášho zborového časopisu Evanjelická Bratislava 2/2020. Stiahnuť a prečítať si ho môžete na tomto odkaze.  Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 19. Jún 2020 | Prečítaný 62-krát
• Brat generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko poslúži zvesťou Božieho slova v Novom ev. kostole v nedeľu 21. júna na oboch dopoludňajších Službách Božích:  o 8.30 na text z Filipským 2, 12  a  o 10.00 na text Efezským 2, 4 – 7. Srdečne Vás pozývame na túto nie všednú príležitosť . Generálny biskup ECAV ostatný raz kázal v Novom kostole v  novembri 2008 pri 75. výročí posviacky chrámu.   Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 19. Jún 2020 | Prečítaný 17-krát
• Brat generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko poslúži zvesťou Božieho slova v Novom ev. kostole v nedeľu 21. júna na oboch dopoludňajších Službách Božích:  o 8.30 na text z Filipským 2, 12  a  o 10.00 na text Efezským 2, 4 – 7. Srdečne Vás pozývame na túto nie všednú príležitosť . Generálny biskup ECAV ostatný raz kázal v Novom kostole v  novembri 2008 pri 75. výročí posviacky chrámu.   Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 09. Jún 2020 | Prečítaný 55-krát
Dávame vám do pozornosti služby Božie, ktoré bude vysielať RTVS v sobotu 13. júna o 10:00 na Dvojke. Bližšie informácie o nich si môžete prečítať v tomto odkaze: Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 22. Máj 2020 | Prečítaný 50-krát
Nezriedka to vyzerá tak, že pre kresťanov je cieľom – vrcholovým momentom života – uveriť v Pána Ježiša, prísť k Nemu, odovzdať Mu svoju dôveru, svoje srdce. Nepochybujeme,  že je  to nesmierne dôležité. Veď „bez viery nie je možné páčiť sa Bohu“ (Židom 11, 6). A ak ste Pánovi Ježišovi ešte neodovzdali svoje srdce, neodkladajte to. Neotáľajte s tým (Židom 3, 7b – 8a). Čítajte viac...