ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Ev. kostol v Gelnici súrne potrebuje pomoc

Pridaný pred 10 mesiacmi | 16. September 2019 | Prečítaný 66-krát

V neveľkom (170 člennom) ev. zbore v Gelnici je vážne poškodený krov strechy kostola. Naše presbyterstvo sa uznieslo prispieť gelnickému zboru na riešenie tejto havarijnej situácie čiastkou 300,- Eur. Vítaná je každá ďalšia pomoc. Oprava je nutná do začiatku zimy. Kto by bol ochotný individuálnym darom podporiť  úsilie gelnických evanjelikov, môže tak učiniť  cez náš FÚ, alebo priamo na účet Cirk. zboru ECAV Gelnica SK25 0900 0000 0001 0137 8715 (variabilný symbol: 392019). Viac info prináša Ev. posol spod Tatier č. 34, resp.  https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/kostol-v-gelnici-potrebuje-pomoc