ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Evanjelické služby Božie počas sviatkov 2019/2020 v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. Bratislava Legionárska

Pridaný pred 5 mesiacmi | 05. December 2019 | Prečítaný 307-krát

15.12.2019, 3. adventná nedeľa
Nový kostol
        08.30     Služby Božie (O. Majling)
        10.00     Služby Božie s pásmom detí z besiedky, po SB Večera Pánova  (O. Majling)
        17.00     Vianočný program detí z náboženskej výchovy (M. Šefranko)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8
        10.00     Služby Božie (M. Šefranko)

Univerzitné pastoračné centrum, Átriové domky, blok G, Mlynská dolina, Staré Grunty 36
        10.1 Bohoslužby (P. Mozola)

22.12.2019, 4. adventná nedeľa
Nový kostol
        08.30     Služby Božie (M. Šefranko)
        10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (M. Šefranko)
        18.00     Služby Božie (O. Majling)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8
        10.00     Služby Božie (O. Majling)

Univerzitné pastoračné centrum, Átriové domky, blok G, Mlynská dolina, Staré Grunty 36
        10.1 Bohoslužby (P. Mozola)

24.12.2019, Štedrý večer (utorok)
Nový kostol    
        14.30     Služby Božie s vystúpením spevokolu (O. Majling)
        16.30     Služby Božie (M. Šefranko)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
        14.30     Služby Božie (P. Mozola)

Kaplnka Ev. domu starostlivosti, Partizánska 2            
        10.00     Služby Božie (P. Mozola)

25.12.2019, Prvá slávnosť vianočná, Narodenie Pána (streda)
Nový kostol    08.30     Služby Božie (O. Majling)
        10.00     Služby Božie (O. Majling)
        18.00     Služby Božie (M. Šefranko)
Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
        10.00     Sl. Božie (M. Šefranko)

26.12.2019, Druhá slávnosť vianočná, Pamiatka mučeníka Štefana (štvrtok)
Nový kostol
        08.30     Služby Božie (P. Mozola)
        10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (P. Mozola)

29.12.2019, Nedeľa po Vianociach
Nový kostol
        08.30     Služby Božie (P. Synak)
        10.00     Služby Božie (P. Synak)
        18.00     Služby Božie (M. Šefranko)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8
        10.00     Služby Božie (M. Šefranko)

31.12.2019, Záver občianskeho roka, Silvester (utorok)
Nový kostol    
        16.30     Služby Božie (O. Majling)

01.01.2020, Nový rok (streda)
Nový kostol    
        08.30     Služby Božie (M. Šefranko)
        10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (M. Šefranko)
        18.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (O. Majling)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8
        10.00    Služby Božie s VP (O. Majling)

Budete srdečne vítaní!