ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Stretnutia v rámci Aliančného modlitebného týždňa 12. – 19. 1. 2020

Pridaný pred 2 mesiacmi | 09. Január 2020 | Prečítaný 48-krát

Aliančný modlitebný týždňa 12. – 19.  1. 2020 v bratislave; hl. téma: na CESTE DOMOV
Srdečne vás pozývame  na stretnutia  v rámci Aliančného modlitebného týždňa. Január 2020

12.1.2020 Nedeľa, 17.00
Reformovaná  kresťanská cirkev (Z chlieva do domu Otca; Lukáš 15, 11–32), Nám. SNP  4, 

13.1.2020 Pondelok, 18.30
Kresťanské zbory  (Z väzenia do neba; Filipským 1, 21 – 24), Pri Šajbách 1

14.1.2020 Utorok, 18.30
Evanjelická cirkev a. v., zbor Bratislava-Dúbravka (Od okraja priepasti do rúk pastiera; Lukáš 15, 1 – 7), Schn. Trnavského 2

15.1.2020 Streda, 18.30
Cirkev bratská (Od bohatstva k šťastiu; Lukáš 19, 1 – 10), Cukrová 4

16.1.2020 Štvrtok, 18.30
Bratská  jednota  baptistov (Od hľadania vody po nájdenie fontány;  Ján 4, 1 – 26), Palisády č. 27 A

17.1.2020  Piatok, 18.30
Cirkev adventistov siedmeho dňa (Od úteku po návrat; 1. Mojžiš. 32, 22–32), Ferienčíkova 5

18.1.2020 Sobota, 17.00
Evanjelická  cirkev  metodistická (Lekcia vola a osla; Izaiáš 1, 1 – 3), Panenská č. 10

19.1.2020 Nedeľa, 18.00
Evanjelická cirkev a. v. zbor Bratislava Legionárska (Konečna doma; Zjavenie 21, 1 – 4), Legionárska ul.  
(Nový ev. kostol)