ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Od 10. do 16. 2. 2020 sa koná Národný týždeň manželstva (NTM) – na Slovensku ide o 10. ročník

Pridaný pred 1 mesiacom | 10. Február 2020 | Prečítaný 21-krát

Viac na:  https://www.ntm.sk/; https://chcemviac.com/tagy/vztahy/

Pre tých, ktorí žijeme v manželstve, vytvára NTM príležitosť zastaviť sa, aby sme si pripomenuli

NÁŠ PRÍBEH:

- Ako príbeh nášho manželstva začal
- Čo sme spolu dosiahli
- Ako sme prekonali náročné obdobia
- Čo nás na našom vzťahu teší / baví
- Aké hodnoty nesieme
- Tiež nás motivuje k VĎAČNOSTI za náš vzťah

a za človeka, s ktorým príbeh tvoríme.

- NTM tiež pripomína, že budúce kapitoly nášho príbehu píšeme už dnes.

NTM pozýva i k modlitbám za manželstvá. Veď pravdepodobne väčšina z nás z manželstva pochádza a mnohí v manželstve žijeme.  Ak by aj nie, každopádne manželstvo je Božia ustanovizeň (1. Mojžišova 1, 27 – 28  2, 18 – 25) Božia myšlienka.  A každá Božia myšlienka je hodná našej pozornosti.

Témy NTM na Slovensku od r. 2011:

2011      Na všetko dvaja
2012      V dobrom i zlom
2013      Vernosť nie je slabosť
2014      Viac ako papier
2015      On a ona – jednota v rozdielnosti
2016      Recept na dobré manželstvo
2017      Spolu na ceste
2018      Manželstvo – umenie lásky
2019      Hráme spolu
2020      Náš príbeh

Požehnanie manželov

Milostivý Pán, od ktorého pochádza všetko dobré
a ktorý vás spojil do manželského zväzku,
nech vás napĺňa radosťou,
posilňuje a prehlbuje vašu vzájomnú lásku, 
je pri vás v dobrom i zlom, 
aby ste si mohli slúžiť tak, ako Kristus slúžil nám.
Nech vás žehná Trojjediný Boh:
Otec, Syn i Duch Svätý, naveky požehnaný Amen.  

MODLITBA manželov
Pane, ďakujeme Ti za dar manželstva. Za manželstvo, do ktorého  sme sa narodili, aj za naše manželstvo, do ktorého si nás Ty spojil.
Prosíme, dávaj nám silu a trpezlivosť znášať sa vospolok v láske, odpúšťať si, ako  nám odpúšťaš Ty, Pane Ježiši.
Prosíme pre nás i pre všetkých, ktorí žijú v manželstve, aj o múdrosť, aby sme neznášali, to, čo znášať nemáme a nedali sme sa zlým rozdeľovať a ničiť. Nech to, čo nás rozdeľuje, nezadusí zdroj Tvojho odpustenia. Kiež sa z neho vždy nanovo občerstvovať a z Tvojej lásky k nám sa obnovuje a rastie naša vzájomná láska. Pomáhaj nám ju chrániť.
Vládni v našich  srdciach Tvojím pokojom – aby sa z ich, ani z nášho manželstva a rodiny nevytrácala vďačnosť jedného za druhého, za Tvoje slovo a prítomnosť, drahý Kriste. Amen.                      

Manželský sľub
(Ženích)

Ja,   Ž,  slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem pred Trojjediným Pánom Bohom: Otcom, Synom i Duchom Svätým, a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, N, ktorú som si dobrovoľne vyvolil za manželku, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosť ti zachovávať a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti.

(Nevesta)
Ja, N, slávnostne na svoju česť a kresťanskú vieru sľubujem pred Trojjediným Pánom Bohom: Otcom, Synom i Duchom Svätým, a pred prítomnými kresťanskými svedkami, že teba, Ž, ktorého som si dobrovoľne vyvolila za manžela, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosť ti zachovávať a tak, ako to Pán Boh vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti.

(Obaja spolu)
Tak nám pomáhaj Trojjediný Boh: Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen.