ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Nová kniha - Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice

Pridaný pred 5 mesiacmi | 02. Marec 2020 | Prečítaný 56-krát

Príbeh Lutherovej reformácie na území Bratislavskej stolice (dejiny bratislavských seniorátov) - pozn. v minulosti ich bolo viacero.  

napísal: Mgr. Martin Miti KOVÁČ - seniorálny archivár Bratislavského seniorátu  a toho času aj vedúci
Ústredného archívu ECAV na Slovensku. Ide o skúseného autora (https://www.martinus.sk/authors/martin-kovac)

Kniha má 614 strán (vrátane máp a iného obrazového  materiálu) a prináša cenné - podnetné inšpirácie i  poučno-výstražné informácie pre našu súčasnosť. (Nepatrí sa prezrázdať, začítajte sa - stojí to za to).

Knihu vydal Bratislavský  seniorát ECAV (BAS) https://www.ecav.sk/zapadny-distrikt/bratislavsky-seniorat
Knihu je možné zakúpiť (14,90 Eur) v kancelárii Ev. farského úradu Bratislava Legionárska 4.