ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Biblia

Pridaný pred 4 mesiacmi | 16. Marec 2020 | Prečítaný 41-krát

Milí bratia, milé sestry, priatelia,

v čase, keď nám koronavírus znemožnil spoločne sa stretávať, budeme na http://legionarska.sk/   a   https://www.facebook.com/ecavlegionarska/ publikovať texty súvisiace so základmi našej viery.
Nech vám ich čítanie či nové pripomenutie si týchto základov poslúži pre vašu vieru, lásku i nádej.
Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár   

Všetky texty zo série Základy nájdete kliknutím na: https://legionarska.sk/kto-sme/oznamy

Biblia

Biblia je knihou o Bohu a Jeho pláne s ľuďmi. Aj cenným historickým dokumentom. Jej texty napísalo približne 40 ľudí pod vedením Ducha Svätého za viac ako 1500 rokov. Pisatelia Biblie boli ľudia rôzneho spoločenského postavenia: drobní remeselníci, rybári, ale aj lekár alebo významní panovníci vtedajšej doby. Biblia nie je len jedna kniha. Je to „knižnica“, ktorá obsahuje 66 rôznych spisov.

Zaujímavosti BIBLIE

1) Biblia – celá, resp. jej časti – bola preložená do viac ako 2 900 jazykov; je to najprekladanejšia, najvydávanejšia, najskúmanejšia a najvplyvnejšia  kniha na svete.

2) Biblia bola prepisovaná ručne. Po vynájdení mechanickej kníhtlače Johannom Gutenbergom bola vytlačená týmto spôsobom ako prvá z kníh práve Biblia.

Prečo Bibliu čítať?

- lebo cez jej texty nás Pán Boh oslovuje, môžeme s Ním komunikovať, modliť sa k Nemu (Žalmy), mať spojenie s Bohom

- lebo je Božím slovom (oslovením) pre nás

- lebo je jedinečná medzi všetkými knihami

- lebo existuje veľmi veľa falošných učení a

       Biblia nám dáva meradlo, podľa ktorého môžeme určiť, čo vedie k Pravde (Ján 14, 6) a čo

       na scestie

- lebo hovorí o tom, aký je Boh a aký má byť náš vzťah k Nemu. 

Bibliu by sme mali čítať aj preto, lebo obsahuje praktické rady pre každodenný život: ako riešiť konflikty, krivdy, nespravodlivosť, ako milovať, ako pomáhať, ako pochopiť blížneho atď.

Ako a kedy čítať BIBLIU?

AKO?  Bibliu by sme mali čítať hlavne s porozumením. Biblia predsa nečítame iba kvôli tomu, aby sme  ju mali prečítanú, ale aby sme porozumeli jej zvesti a poučili sa z chýb, respektíve nechali sa inšpirovať  kladným konaním postáv z Biblie.

Veď Biblia je jedinečná kniha, cez ktorú k nám prehovára Boh Otec, hovorí o živote Jeho Syna Ježiša Krista. Duch Svätý nám pomáha porozumieť čítanému textu. Preto sa pred čítaním textu Biblie modlíme a prosíme o jeho porozumenie. Nad textom sa zamýšľame. Kladieme si pritom otázky: Čo som sa naučil o Bohu, o sebe, o svojom blížnom? Čo sa odo mňa žiada? Aké napomenutie mám poslúchnuť? Text Biblie máme vnímať v súvislostiach. Za prečítaný text tiež poďakujeme v modlitbe.

KEDY?  Bibliu by sme mali čítať každý deň a najlepšie ráno – pretože BIBLIA je pravidlom života. Ksi čítame Bibliu ráno, môžeme sa v priebehu dňa snažiť podľa prečítaného žiť. Biblia je knihou kníh. Je zdrojom kresťanskej viery. Máme ju čítať opakovane. Stále nanovo nás bude oslovovať. Je pre nás Božím slovom. Voláme ju aj Písmo sväté.

Čo je zvesťou Biblie?

To, čo od nás Boh chce:

           - vedieť ako milovať
           - vedieť ako žiť
           - porozumieť desiatim Božím prikázaniam
           - vedieť odpúšťať
           - vedieť pomáhať
           - vedieť sa modliť a veľa ďalších vecí.

  To, čo nám Boh dáva:

          - lásku, odpustenie a prijatie v Pánovi Ježišovi Kristovi 
          - spoločenstvo ľudí, cirkev
          - duchovné dary pre pomoc iným

Je Biblia staroveká zbierka mýtov a legiend?

          Nie. No kto neverí v Pána Boha, alebo kto sa k Nemu nikdy nemodlil, si myslí, že sú to mýty a legendy. BIBLIA však nie je vedeckou knihou, ale knihou viery. Dôležité je Bibliu nie iba čítať, ale najmä Božiemu slovu veriť, konať podľa neho. Ľudia, ktorí to nerobia, sa podobajú turistom, obdivujúcim nádhernú architektúru katedrály. No tajomstvo katedrály je možné pochopiť iba vtedy, keď sa v nej skloníme pred Bohom. Veď bola postavená na Jeho slávu.

Biblia – to nie sú konzervované náboženské fakty, ale pozvanie, k viere v Boha – v Spasiteľa Ježiša Krista.

Slovo Biblia pochádza z gréckeho slova „biblion“, čo znamená knihy. Biblia nie je len jedna kniha. Je to zbierka kníh – malá knižnica s knihami rôzneho žánru: rozprávaní, prísloví, básní, zákonov. Biblia obsahuje knihy: historické, vyučujúce a prorocké.

Bibliu pod vedením Ducha Svätého písalo približne 40 ľudí v priebehu asi 1500 rokov. Jej jednotlivé knihy sú rozdelené na kapitoly a na verše. Ľahšie sa tak v texte orientujeme. 

Biblia sa delí na 2 veľké časti: Starú zmluvu a Novú zmluvu:

Stará zmluva vznikla pred narodením Pána Ježiša Krista, má 39 kníh. Boli napísané hebrejsky a aramejsky. Rozprávajú o stvorení sveta, o hriechu, o dejinách Božieho ľudu izraelského, predpovedajú príchod Ježiša Krista.             

Nová zmluva vznikla po narodení Pána Ježiša Krista, má 27 kníh. Boli napísané grécky. Opisujú život a dielo Ježiša Krista, život prvých kresťanov, ich utrpenie a nádej v Bohu. Aj nástrahy ktorými nás chce diabol vzdialiť od Boha.

Biblia hovorí, čo od nás Boh chce (zákon) a čo nám dáva (evanjelium). 

Z Biblie môžeme lepšie spoznať Pána Boha a Jeho konanie.

Biblia pomáha formovať náš charakter, rozhodovanie, našu myseľ. Bibliu máme čítať pravidelne, najlepšie každý deň. Podľa prečítaného textu sa máme snažiť žiť.

Richard Wurmbrand (kresťan, ktorý bol väznený v komunistickom Rumunsku), nám radí: „Bibliu nekritizujme, ale naopak, dajme sa ňou kritizovať“.      

 www.biblia.sk                 http://zamyslenia.lutheran.sk/