ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

List farárovi nemenovaného cirkevného zboru

Pridaný pred 2 mesiacmi | 04. Máj 2020 | Prečítaný 34-krát

Vážený brat farár,

cirkev mnohokrát vyzýva laikov, aby sa ako spolupracovníci aktívne zapojili do práce v cirkevnom zbore. To ma podnietilo, aby som ako pracovník štatistického úradu preskúmal túto otázku v našom cirkevnom zbore. Došiel som k nasledujúcim zisteniam:

Počet členov cirkevného zboru:                                    1 604

odrátajúc: Osoby nad 75 rokov a pod 14 rokov:           605

ako možných spolupracovníkov zostane:     999

odrátajúc: Ženy v domácnosti s 3 a viac deťmi:            11

ako možných spolupracovníkov zostane:     988

odrátajúc: Osoby choré a pohybovo postihnuté:      207

ako možných spolupracovníkov zostane:    781

odrátajúc: Kvôli práci či štúdiu bývajúci mimo zboru: 92

ako možných spolupracovníkov zostane:    689

odrátajúc: S cirkvou nespokojných, sklamaných,

rozhnevaných a cirkvi odcudzených:           534

ako možných spolupracovníkov zostane:    155

odrátajúc: Tých, ktorí majú mnoho rečí, no nie sú schopní

ani ochotní nič vykonať:                                  71

ako možných spolupracovníkov zostane:    84

odrátajúc: Ľudí dobrej vôle, ktorí sa však podceňujú: 82

ako možných spolupracovníkov zostane:         2

Sú to: Vy a ja

Na nešťastie, keď farár študoval túto štatistiku, vypadla mu z ruky cigareta a od nej ohorelo meno i adresa jediného zostávajúceho spolupracovníka...

Farár touto cestou prosí zostavovateľa tejto štatistiky, aby sa podľa možnosti u neho prihlásil. Nutne ho potrebuje. (Podobnosť s hociktorým cirkevným zborom je čisto náhodná).

SMRŤ CIRKEVNÉHO ZBORU

Jeden farár dal do novín tento oznam: „S hlbokým žiaľom oznamujem, že cirkevný zbor v XY zomrel. Posledná rozlúčka sa bude konať podľa obradov miestnej cirkvi z kostola v nedeľu o 10.00 h.“ V daný čas bol kostol zaplnený do posledného miesta. V rozlúčkovej zvesti farár uviedol: „Nemám už nijakú nádej na znova oživenie nášho zboru, chcel by som však urobiť aspoň posledný pokus. Prejdite prosím všetci okolo truhly a prehliadnite si mŕtveho. Potom odíďte z kostola bočným vchodom. Ak by ste si to rozmysleli inak, vojdite dverami na východnej strane zase dovnútra. V tom prípade by sme mohli mať ďakovné bohoslužby.“ Potom farár pristúpil k truhle a otvoril ju. Všetci sa v duchu pýtali: „Kto to v tej truhle asi leží?!“  Každý, kto chcel vidieť mŕtveho a naklonil sa nad rakvou, videl v zrkadle seba...

Premýšľaj, čo vo svojom cirkevnom zbore robíš – čo užitočné by si mohol robiť.

Duch Svätý obdarováva veriacich v Krista svojimi darmi (charizmami). Tieto dary sú rôzne, ale vždycky sú určené pre službu blížnym, nie na oslavu človeka (seba samého).

Každý skutočný kresťan je obdarovaný niektorým(i) z duchovných darov. Tým, čo dostal, má slúžiť cirkvi – Kristovmu telu, hoci by sa mu to javilo iba ako maličké obdarovanie.

Dary Ducha Svätého sa nedajú naučiť. Duch Svätý ich „rozdeľuje, ako chce“ (1. Korintským 12,  11). Jeho darmi nemôžeme manipulovať. Smieme  a máme o ne prosiť a za ne ďakovať.

Ktosi povedal, že na svete existujú 3 druhy ľudí:

1)       Tí, ktorí dávajú veci do pohybu;

2)       tí, ktorí sa dívajú, ako sa veci dávajú do pohybu;

3)       tí, ktorí sa čudujú, čo sa deje.

Pán  Boh daroval každému z nás nejaký duchovný dar. Pri hľadaní tohto nášho daru, máme začať tým, že budeme slúžiť v cirkvi.

Človek, ktorý viedol pohovory s ľuďmi uchádzajúcimi sa o zamestnanie v istej firme, sa každého záujemcu  pýtal: „Čo je vaším zmyslom života?“ Robil to, lebo zistil, že ľudia, ktorí vedia, kam v živote smerujú, pracujú pre svoju firmu lepšie. Keď jedného dňa onen človek dal pri pohovore istému mladíkovi otázku: „Čo je vaším zmyslom života?“, ten odvetil: „Ísť do neba a pozvať tam – zobrať so sebou čo najviac ľudí.“

Čo by si odpovedal ty? Veď aj ty máš dar od Boha.

Biblia prirovnáva  cirkev k telu, ktorého každá časť zohráva životne dôležitú úlohu. (1. Korintským 12. kap.)

Je to ako vo filme, na konci ktorého si môžeme čítať menoslov všetkých, ktorí sa na príprave filmu podieľali. – Nie len mená hercov, ktorých vidno, ale aj mená tých, ktorých diváci nevidia: scenáristu, zvukára, kameramana, osvetľovačov, vedúceho strihu, producenta, návrhára kostýmov, maskérov, režiséra...

Keby sa každú nedeľu mal premietať menoslov tých, ktorí sa akokoľvek podieľali na živote cirkevného zboru v uplynulom týždni, neraz by išlo iba o zopár ľudí. Zvyšok len pozoroval ostatných...

Bol by si v menoslove? Alebo medzi pozorovateľmi?

Aj ty máš dar od Boha. Veríš tomu? Používaš ho?

Existujú rôzne dary Ducha Svätého. Biblia o týchto duchovných daroch hovorí v listoch: Rímskym 12, 3 – 8; 1. Korintským  12. – 14. kap.;  Efezským 4, 1 – 16; 1. Petra 4, 7 – 11.

Duch Svätý dáva svoje dary, aby sme nimi slúžili ľuďom  a tak oslávili Pána Ježiša.

Aj dar, ktorý si dostal ty, je dôležitý.

Nejaký muž pozoroval  dianie na stavbe. Robotníka tlačiaceho fúrik s maltou, sa spýtal: „Čo robíš?“ Robotník odvetil: „Nič zvláštne, iba nosím maltu.“ Potom prišiel pracovník, ktorý niesol kamene. „Čo robíš?“, spýtal sa aj jeho. „Vláčim skaly, odpovedal robotník.“ Napokon prechádzal okolo tretí robotník,  tiež niesol nejaký stavebný materiál.  „Čo  robíš?“,  spýtal sa ho onen muž. „Staviam chrám“, odpovedal

robotník.

Ako chápanie úlohy u tretieho z robotníkov, ovplyvnilo jeho postoj k životu? Ako to ovplyvnilo kvalitu jeho práce?

Niekoľko krokov, ktoré ti pomôžu nájsť tvoj dar.

a) Modli sa o múdrosť.

b) Slúž už teraz najrôznejšími spôsobmi, akými len vieš.

c) Premýšľaj, čo rád robíš. Pán  Boh často dáva motiváciu k robeniu vecí, ku ktorým ťa špeciálne obdaroval.

d) Nechaj si múdro poradiť od ľudí, ktorí ťa dobre poznajú.

e) Rozviň svoje dary. To, že dar pochádza od Boha ešte neznamená, že nemusí byť ďalej rozvíjaný.

Thomas Alva Edison vynašiel žiarovku. Jeho úspech sa dostavil až po tisícich zlyhaniach.

Pamätajme: pracujeme na stavbe Božieho „chrámu“. Cieľ je: Ísť do neba a nasmerovať tam čo najviac ľudí.

Použitím viacerých prameňov: Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár