ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

V nedeľu 21. 6. káže v Novom kostole na Legionárskej brat generálny biskup ECAV Ivan Eľko

Pridaný pred 5 mesiacmi | 19. Jún 2020 | Prečítaný 97-krát

• Brat generálny biskup ECAV na Slovensku Ivan Eľko poslúži zvesťou Božieho slova v Novom ev. kostole v nedeľu 21. júna na oboch dopoludňajších Službách Božích: 

o 8.30 na text z Filipským 2, 12 

o 10.00 na text Efezským 2, 4 – 7.

Srdečne Vás pozývame na túto nie všednú príležitosť .

Generálny biskup ECAV ostatný raz kázal v Novom kostole v  novembri 2008 pri 75. výročí posviacky chrámu.