ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Služby Božie na Štedrý večer

Pridaný pred 1 mesiacom | 10. December 2020 | Prečítaný 87-krát

Milí bratia, milé sestry, podľa platných protiepidemiologických predpisov sa Služby Božie môžu konať len do naplnenia 50% kapacity kostola. 

Hoci sa na Štedrý večer uskutočnia Služby Božie  

4 razy (o 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30 h), 

kvôli zachovaniu opatrení proti  epidémii 

si Vás, ktorí chodievate na Služby Božie pravidelne, 

dovoľujeme veľmi pekne poprosiť, 

aby ste 24. 12. (na Štedrý večer) do Nového kostola  nechodili, 

ale zúčastnili sa radšej Služieb Božích 25. 12. na 1. slávnosť vianočnú  (o budú o 8.30,  10.00 a 18.00) 

a na Štedrý večer, prosíme, prenechali miesto  v kostole tým bratom a sestrám, ktorí do neho prichádzajú menej pravidelne. 

Úctivo ďakujeme za Vaše láskavé porozumenie. 

 

24. 12. o 16.04 h bude Rádio Regina vysielať štedrovečerné evanjelické Služby Božie z Martina.

25. 12.  bude o 10.00 h Dvojka vysielať televízny prenos ev. Služieb Božích z Obišoviec (1. slávnosť vianočná).

27. 12. bude o 9.05 h  Rádio Regina vysielať ev. Služby Božie z Dudiniec (Nedeľa po Vianociach).