ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Novoročná modlitba

Pridaný pred 27 dňami | 31. December 2020 | Prečítaný 23-krát

Pane Bože, na počiatku tohto roku Ťa prosíme, nech sa od Teba nevzďaľujeme, ale denne žijeme v Tvojej blízkosti.

Chráň nás pred duchovnou malátnosťou a nedovoľ nám zlenivieť v zápase proti zlu.

Zlom v nás sebectvo, strach, pohodlnosť a uč nás modlitbami, vľúdnym pohľadom a slovom, otvorenou rukou, srdcom, príbytkami i zvesťou evanjelia slúžiť ľuďom, ktorých nám pošleš do cesty.

Daruj nám novú lásku k domácim viery, ale aj ku kresťanom z iných cirkví a ku všetkým ľuďom, aby sme boli schopní oceniť ich hodnoty a hľadať to, čo buduje.

Nauč nás prijímať s vďakou a bez reptania to, čo nám prinesú ďalšie dni: veci pekné a dobré, ale i smutné a ťažké.

Urob nás ľuďmi nádeje.

Použi si životy nás: zdravých i chorých, vedúcich i podriadených, dospelých i detí k svojej sláve a dopraj nám všetko čo vykonáme, robiť len z čistých motívov.

Nepredkladáme Ti to ako zoznam Tvojich povinností, ale ako našu dôvery plnú prosbu k Tebe, náš láskavý nebeský Otče.

Nech sa pri nás deje Tvoja vôľa, i keby nás to bolelo. Vďaka Ti za to. 

Amen.

 

Prevzaté z knihy modlitieb: KEĎ CHÝBAJÚ SLOVÁ (vydal Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2009)