ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Oznam o zmene výšky cirkevného príspevku

Pridaný pred 9 mesiacmi | 02. Marec 2021 | Prečítaný 185-krát

Oznamujeme, že zborové presbyterstvo, na svojom zasadnutí dňa 16. februára 2021, prijalo uznesenie, v ktorom zvyšuje ročný členský cirkevný príspevok na 24,- eur za jedného člena zboru.

K tomuto kroku pristúpilo z nasledujúcich dôvodov: 1. Cirkevný príspevok sa už niekoľko rokov nezvyšoval a náklady na prevádzku zboru z roka na rok stúpajú. 2. Od začiatku tohto roka je zbor povinný odvádzať príspevky do novozriadeného celocirkevného Fondu personálneho zabezpečenia, čo znamená výrazné navýšenie odvodov pre vyššie cirkevno-organizačné jednotky.

Suma 24,- eur znamená 2,- eurá mesačne, ktoré venujeme pre svoj cirkevný zbor. Chceme vás povzbudiť k takejto podpore zboru aj vzhľadom k aktuálnej diskusii o finančnej odluke cirkvi od štátu. Skôr či neskôr sa cirkev na ňu musí pripraviť aj tým, že sa postupne naučíme prevziať úplnú zodpovednosť za materiálne fungovanie našich cirkevných zborov.

Samozrejme, rozumieme, že pre niekoho môže byť jednorázové uhradenie tejto sumy vážnym zásahom do jeho mesačného rozpočtu. V takomto prípade bude možné uvedenú sumu zaplatiť aj postupne v splátkach.      

Ďakujeme za porozumenie!

"Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh." 2. Korintským 9, 7