ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

2. etapa obnovy kostola

Pridaný pred 6 mesiacmi | 25. Marec 2021 | Prečítaný 141-krát

Milí bratia a milé sestry,

v júli – novembri 2013 sa uskutočnila 1. etapy obnovy Nového ev. kostola, počas ktorej boli vymenené pôvodné okná za hliníkové okná s izolačným trojsklom. Zrealizované bolo aj odborné prebrúsenie, prečistenie oltárneho kameňa a kríža, kamenných parapetov, soklov atď. vymaľovanie zvislých stien kostola, stavebné vyspravenie  okenných otvorov zvnútra i zvonka kostola, a osadené nové vonkajšie okenné parapety. Súbežne došlo k realizácii novej kotolne v zborovom dome Legionárska 2, 4, 6. Zbor tieto práce čiastočne uhradil z pôžičky, ktorú sa medzičasom podarilo splatiť. 

Počas letných prázdnin 2021 sme plánovali vykonať 2. etapu obnovy kostola a k tomuto smerovali aj projektové a prípravné práce. Pre opakované odkladanie otvorenia kostolov, prijalo zborové presbyterstvo uznesenie o začatí prác 2. etapy obnovy Nového kostola hneď po Veľkej noci, aby sme využili čas, keď sa Služby Božie nemôžu konať. Pôjde o realizáciu rozvodov elektroinštalácie, montáž sústavy svietidiel odsúhlasenej pamiatkovým úradom, murárske práce (sádrové omietky), o maliarske práce, epoxidové podlahy a náter drevenej podlahy pod lavicami. V pláne je revízia a oprava plochej strechy, oprava oplechovania na streche, zvislých a vodorovných zvodov dažďovej vody, doplnenie madla na drevenom obklade chóru, dokončenie bezbariérového vstupu. V kostole bude potrebné veľkopriestorové lešenie. Predpokladaná dĺžka trvania prác sú 4 mesiace. Ak by k zrušeniu zákazu konania Služieb Božích, budeme ich vykonávať v náhradných priestoroch. Prosíme Vás o modlitby za úspešný priebeh obnovy kostola. Ďakujeme Vám aj za finančnú podporu tohto diela. 

Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru!“ (Žalm 118, 25)