ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Dosiahnutý pokrok v 2. etape obnovy kostola

Pridaný pred 1 mesiacom | 03. August 2021 | Prečítaný 100-krát

Od konca apríla 2021 prebiehala 2. etapa obnovy kostola, ktorej najvýraznejším znamením bolo vyhotovenie celopriestorového lešenia v interiéri nášho kostola. Po postavení lešenia prebiehali postupne nasledovné práce: odstraňovanie starých náterov a zvetranej maľovky, výmena starých rozvodov elektriny za nové rozvody, demontáž pôvodného osvetlenia – lustrov a repasácia časti pôvodných svietidiel. Organ bol obalený OSB doskami a fóliou, aby sa nepoškodil. Veľké plochy stropov boli zosilnené sklotextilnou sieťkou kvôli popraskanému podkladu, následne boli opravované a finalizované nové sadrové omietky. Na veľkých plochách tak boli omietky viackrát brúsené, následne ošetrené maľbou na bielo. Na streche kostola prebiehala oprava hydroizolačnej fólie, oplechovania a zvodov dažďovej vody. Počas rekonštrukcie interiéru bola vymenená aj prípojka studenej vody kostola, pretože pôvodná bola ešte olovená, vymenená bola aj stará časť kanalizácie.

Náročné na prácach bolo aj to, že ich časť prebiehala počas vysokých teplôt, tesne pod stropom. Zhotovitelia prác – murári, maliari a elektrikári však práce výborne zvládli, aj v náročných podmienkach. Po vyhotovení omietok a vymaľovaní kostola začalo prebiehať aj osadzovanie novej sústavy osvetlenia, v časti rebrového stropu - v najvyššej časti kostola, ako aj osadenie reflektorov na stropoch nad chórom kostola. Počas dňa a vo večerných hodinách prebiehali viacnásobné skúšky nastavenia tohto nového stropného a priestorového osvetlenia. Osadzovanie nových a repasovaných pôvodných svietidiel bude prebiehať aj počas augusta, kedy budú osadené a sfunkčnené aj nové rozvodné skrine elektriny. Dosiahnutý pokrok asi najviac vystihuje fakt, že 2. augusta 2021 boli z interiéru kostola odvezené posledné kusy interiérového lešenia. Väčšina prác v 2. etape obnovy Nového kostola by mala byť ukončená koncom augusta 2021, kedy bude ukončená podlaha na prízemí ako aj na chóre kostola polyuretánovou vrstvou.

Predpokladáme, že Služby Božie sa vrátia do kostola už v septembri 2021, k čomu bude poskytnutý samostatný oznam. Niektoré drobné práce prebehnú ešte počas septembra a októbra, ale tie už nebudú obmedzovať prevádzku kostola. V novembri si tak budeme môcť radostne pripomenúť 88. výročie od dokončenia výstavby a posvätenia nášho kostola na Legionárskej ulici.

Popri dokončovaní interiéru kostola, prebiehajú aj finálne práce na dokončení bezbariérovej rampy pri bočnom vchode do kostola, kde je už osadená oceľová rampa, skompletizovaná travertínová podesta a nové schody, prebieha výroba posledných kusov zábradlia, ktoré bude súčasťou tejto rampy.  

Rekonštrukcia interiéru kostola, ako aj vyhotovenie bezbariérovej rampy prebehlo na základe schválenia zámeru a realizačnej projektovej dokumentácie Krajským pamiatkovým úradom Bratislava.

V závere Vám chceme poďakovať za modlitby ohľadne priebehu rekonštrukcie ako aj za poskytnutú podporu. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú akokoľvek realizačne, pomocne alebo koordinačne na obnove kostola. Ak by ste chceli podporiť prebiehajúcu rekonštrukciu kostola, môžete tak stále urobiť. Tešíme sa, že sa budeme môcť už onedlho stretnúť v obnovených priestoroch nášho kostola. Ďakujeme aj cirkevnému zboru Cirkvi bratskej za poskytnutie bohoslužobných priestorov na prechodné obdobie na Cukrovej ulici.