ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Prihlásenie na školské vyučovanie evanjelického náboženstva a do 1. ročníka konfirmačnej prípravy v šk. roku 2017/2018

Pridaný pred 1 rokom | 22. Jún 2017 | Prečítaný 87-krát

Rodičov žiakov prosíme, aby aj v nadchádzajúcom školskom roku prihlásili svoje deti na vyučovanie evanjelického náboženstva – a to v škole, ktorú ich deti navštevujú.

Deti narodené v roku 2005 (alebo aj staršie, ak doposiaľ neboli konfirmované), prosíme, prihláste do 1. ročníka konfirmačnej prípravy – a to našom farskom úrade, alebo u brata farára Šefranka: sefrankom@gmail.com; 0902 673 515. Konfirmačná príprava pre 1. ročník sa začne v piatok 8. septembra 2017 o 15.00 h. v zasadačke farského úradu na Legionárskej 6.

Tlačivo prihlášky je na linke: https://legionarska.sk/download/sites/9-konfirmacia/91-prihlaska-na-konfirmacnu-pripravu.pdf