ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Tričká s motívom SOLA k 500. výročiu Reformácie

Pridaný pred 1 rokom | 10. September 2017 | Prečítaný 246-krát

Milá sestra, milý brat,
osláv s nami vzácny a zvláštny čas roku 2017- 500. výročie Reformácie. Začala a prebieha z Božej milosti každý deň znovu.
Pripomeň si reformačné SOLAS - heslá, ktoré sú deklaráciou i výzvou zároveň:
Sola Fide - jedine vierou
Sola Gratia - jedine milosťou
Sola Scriptura - jedine Písmo
Sola Redemptione Christi - (spasenie) jedine Kristovými zásluhami

Tričká s originálnym dizajnom SOLA si môžeš pozrieť na obrázku - vyber si veľkosť i farbu podľa svojej preferencie.
Objednať si ich môžeš do 19.9. cez Google formulár tu: https://goo.gl/forms/5hjPhzTlKSbI9uau2 (ak si chceš objednať viac tričiek, prosím, vyplň formulár za každé tričko osobitne, s rovnakými kontaktnými údajmi- my si objednávky "spárujeme").
Cena trička: 10 EUR (mužské a ženské veľkosti) / 8 EUR (detské).
Kúpou trička podporíš prácu v CZ ECAV Legionárska.
Pri objednaní 2 tričiek dostaneš nálepku s motívom SOLA ako malý darček :-)
Dodanie: cca polovica októbra 2017.
Po objednaní Ti príde potvrdzujúci email s inštrukciami k platbe (bezhotovostný prevod). Uskutočni ju, prosíme, do 3 dní, inak objednávka neplatí.
Ak máš ďalšie otázky, kontaktuj nás na tricka.legie@gmail.com.

Štyri reformačné princípy v našom živote

Jedine viera (Sola fide)
     Slovo „viera“ sa môže stať všeobecným a neurčitým, rovnako v dnešnej dobe, ako aj v stredoveku. Reformační otcovia preto radšej používali výraz „zachraňujúca viera“. „Zachraňujúca viera“ znamená radikálne osobné spoľahnutie sa na to, že Boh v Ježišovej smrti a vzkriesení urobil všetko pre naše spasenie. Z tohto bodu, z bodu takejto „zachraňujúcej viery“, sa začína odvíjať nový život kresťana, so všetkými praktickými dôsledkami.
     Keď o viere kážeme, keď v nej vyučujeme, nemáme ambíciu podávať iba všeobecné náboženské poučenia a informácie. Túžime pomáhať vzniku a rastu „viery zachraňujúcej“. Takej, ktorá odpovede na všetky otázky života, budúcnosti, smrti a nádeje, má iba v Ježišovi Kristovi. Nikde inde, v nikom a ničom inom!

Jedine milosť (Sola gratia)
     Slovo „milosť“ označuje jeden zo základných rysov Božieho jednania. Zároveň pomenováva aj našu vlastnú skúsenosť, že sám Boh, z Jeho vlastnej strany a moci, sa rozhodol zachrániť človeka, ktorý je od Boha oddelený a pred ktorým je iba jedna možná perspektíva – smrť.
     Milosť, súcitná náklonnosť a láska Boha k človeku, je väčšia ako čokoľvek čo poznáme, alebo tušíme. Nekonečný oceán Božej milosti sa sústredil do jednej jedinej historickej osoby, do jedného miesta a udalosti: keď Ježiš Kristus zomiera na kríži, vtedy sa milosť otvorila všetkým, ktorí túžia po Bohu, zmysle, naplnení a večnosti.
     Sami zo seba nemáme nič, s čím by sme sa mohli pred Boha postaviť. Vierou sa otvárame tomu, čo nám On dal v Kristovi. Je to dar. Je to milosť.

Jedine Kristovými zásluhami (Sola redemptione Christi) alebo Jedine Kristus (Solus Christus)
     Plne prijímame skeptický názor Novej Zmluvy na otázku, či má človek vlastné sily, možnosti a kvality prísť k Bohu a byť spasený. Nová Zmluva svedčí, že ani mohutnosť ľudského intelektu, ani odhodlanie vôle a morálky, ani tajomstvá, hĺbky a energie sveta, ba ani samotné náboženstvo nedokážu preklenúť priepasť medzi človekom a Bohom. To dokáže iba Kristov kríž, ktorý je pevne založený na Božej strane a ktorý sa klenie k nám. Dokážu to iba Kristove zásluhy, ktorých je dosť pre všetkých ľudí všetkých čias a ktoré si človek prisvojuje zachraňujúcou vierou.
     Iba Kristus, iba On samotný. Z Neho sa odvíja všetko ostatné. Chceme Teba, Pane!

Jedine Písmo (Sola Scriptura)
     Biblia je viac ako iba zaujímavá literatúra. Veríme a vyznávame, že je Božím Slovom, Písmom Svätým. Slová šesťdesiatich šiestich kníh Biblie, pochádzajúce od množstva známych i neznámych autorov, prijímame ako Božiu reč k nám, ktorá je zaodetá do slov ľudí.
     Vo všetkých biblických rozprávaniach, piesňach, proroctvách, príbehoch evanjelií, apoštolských napomenutiach a zjavenej múdrosti, je aj naše miesto. Máme právo si vierou privlastniť obsah a nádej tejto knihy, ako by bola napísaná iba o nás a pre nás. Odkrýva nám svedectvo o Božom pláne spásy, vrcholiacom v Ježišovom diele. Duch Svätý cez poslušnosť Písmu prináša Božiu vládu do nášho života. A to je najväčšia sloboda a radosť!

Zdroj: http://www.ecavnr.sk/index.php/sk/ecav