ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

HOLOKAUST A REFORMÁCIA: DVE PAMIATKY A JEDEN ODKAZ a OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU, dve podujatia k 500. výročiu reformácie

Pridaný pred 1 rokom | 19. September 2017 | Prečítaný 62-krát

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Kráľová pozývajú na podujatia 500. výročia reformácie

29. 9. 2017 (piatok)
HOLOKAUST A REFORMÁCIA: DVE PAMIATKY A JEDEN ODKAZ

Medzinárodné vedecké kolokvium pre duchovných Bratislavského seniorátu

Miesto: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre-Harmónii

15. 10. 2017 (nedeľa)
OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

Spoločné Služby Božie všetkých cirkevných zborov seniorátu spojené s pietnym aktom na
pamiatku obetiam holokaustu a s bohatým popoludňajším programom

Miesto: Evanjelický kostol v Modre-Kráľovej a Zelený les – pietne miesto obetiam holokaustu v Modre-Kráľovej

Podujatia sú realizované s finančnou podporou: Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie a Bratislavského samosprávneho kraja v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy – kultúra 2017.

Podujatia podporili aj: Mesto Modra, ECAV na Slovensku a cirkevné zbory Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku.