ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Evanjelické služby Božie počas sviatkov 2017 / 18

Pridaný pred 11 mesiacmi | 27. November 2017 | Prečítaný 325-krát

24.12.2017, 4. adventná nedeľa

Nový kostol    
08.30     Služby Božie s Večerou Pánovou (M. Šefranko)
Univerzitné pastoračné centrum, Átriové domky, blok G, Mlynská dolina, Staré Grunty 36
10.1 Bohoslužby (J. Knight)

24.12.2017, Štedrý večer (nedeľa)

Nový kostol   
14.30     Služby Božie s vystúpením spevokolu (M. Šefranko)
16.30     Služby Božie (B. Mišina)
Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
14.30     Služby Božie (B. Mišina)
Kaplnka Ev. domu starostlivosti, Partizánska 2
10.00     Služby Božie (P. Mozola)

25.12.2017, Prvá slávnosť vianočná, Narodenie Pána (pondelok)

Nový kostol     
08.30     Služby Božie (M. Šefranko)
10.00     Služby Božie (M. Šefranko)
18.00     Služby Božie (P. Mozola)
Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
10.00     Sl. Božie (B. Mišina)

26.12.2017, Druhá slávnosť vianočná, Pamiatka mučeníka Štefana (utorok)

Nový kostol    
08.30     Služby Božie (B. Mišina)
10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (B. Mišina)

31.12.2017, Nedeľa po Vianociach

Nový kostol     
08.30     Služby Božie (M. Šefranko)

31.12.2017, Záver občianskeho roka, Silvester (nedeľa)

Nový kostol    
16.30     Služby Božie (B. Mišina)

01.01.2018, Nový rok (pondelok)

Nový kostol     
08.30     Služby Božie (M. Šefranko)
10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (M. Šefranko)
18.00     Služby Božie (B. Mišina)
Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (B. Mišina)

6. 1. 2018, Zjavenie Krista Pána mudrcom (sobota)

Nový kostol    
08.30     Služby Božie (B. Mišina)

07.01.2018, 1. nedeľa po Zjavení Krista Pána

Nový kostol
08.30     Služby Božie (B. Mišina)
10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (B. Mišina)
18.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (M. Šefranko)
Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (M. Šefranko)
Univerzitné pastoračné centrum, Átriové domky, blok G, Mlynská dolina, Staré Grunty 36
10.1       Bohoslužby (P. Mozola)