ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Evanjelické služby Božie počas sviatkov 2018/19 v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. Bratislava Legionárska

Pridaný pred 4 mesiacmi | 29. November 2018 | Prečítaný 339-krát

16.12.2018, 3. adventná nedeľa
Nový kostol   
08.30     Služby Božie (O. Majling)
10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou a s pásmom detí z besiedky (O. Majling)
17.00     Vianočný program detí z náboženskej výchovy (M. Šefranko)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
10.00     Služby Božie (M. Šefranko)

Univerzitné pastoračné centrum, Átriové domky, blok G, Mlynská dolina, Staré Grunty 36
10.01     Bohoslužby (P. Mozola)

23.12.2018, 4. adventná nedeľa
Nový kostol    
08.30     Služby Božie (B. Mišina)
10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (B. Mišina)
18.00     Služby Božie (O. Majling)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
10.00     Služby Božie (O. Majling)

Univerzitné pastoračné centrum, Átriové domky, blok G, Mlynská dolina, Staré Grunty 36
10.01     Bohoslužby (P. Mozola)

24.12.2018, Štedrý večer (pondelok)
Nový kostol   
14.30     Služby Božie s vystúpením spevokolu (M. Šefranko)
16.30     Služby Božie (O. Majling)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
14.30     Služby Božie (P. Mozola)

Kaplnka Ev. domu starostlivosti, Partizánska 2            
10.00     Služby Božie (P. Mozola)

25.12.2018, Prvá slávnosť vianočná, Narodenie Pána (utorok)
Nový kostol    
08.30     Služby Božie (O. Majling)
10.00     Služby Božie (O. Majling)
18.00     Služby Božie (M. Šefranko)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
10.00     Sl. Božie (M. Šefranko)

26.12.2018, Druhá slávnosť vianočná, Pamiatka mučeníka Štefana (streda)
Nový kostol    
08.30     Služby Božie (M. Šefranko)
10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (M. Šefranko)

30.12.2018, Nedeľa po Vianociach
Nový kostol    
08.30     Služby Božie (M. Šefranko)
10.00     Služby Božie (M. Šefranko)
18.00     Služby Božie (O. Majling)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
10.00     Služby Božie (O. Majling)

31.12.2018, Záver občianskeho roka, Silvester (pondelok)
Nový kostol    
16.30     Služby Božie (O. Majling)

01.01.2019, Nový rok (utorok)
Nový kostol    
08.30     Služby Božie (M. Šefranko)
10.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (M. Šefranko)
18.00     Služby Božie s Večerou Pánovou (O. Majling)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač, Malokarpatské nám. 8    
10.00     Služby Božie  (O. Majling)

Mapa a dostupnosť: http://www.legionarska.sk/kontakt
Budete srdečne vítaní!