ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Nedeľa misie, 13. január 2019 o 8.30 a 10.00 v Novom kostole

Pridaný pred 6 mesiacmi | 07. Január 2019 | Prečítaný 69-krát

•     Téma nedele: Štyri piliere misie
•     Z programu: informácie o zahraničnej misii Wycliffe - prekladanie Biblie do rôznych
svetových jazykov, misijná služba nášho zboru s mládežou v priestoroch Metra,
Legionárska 6.
•     Ofery sú určené pre Wycliffovu misiu a pre misijnú službu zboru s mládežou Metro.