ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Uznesenie výročného konventu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska zo 17. 2. 2019

Pridaný pred 1 rokom | 19. Február 2019 | Prečítaný 128-krát

Konvent

  • vyjadruje  podporu predstaviteľom  ECAV na Slovensku a jej dištriktov, ktorí boli právoplatne a plne  legitímne zvolení vo voľbách v r. 2018. Podporuje ich úsilie chrániť jednotu ECAV na Slovensku;
  • odsudzuje snahy o rozdelenie ECAV na Slovensku, k akým patrí vytvorenie a činnosť Asociácie slobodných zborov  Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku a stránky https://volbyecav.sk;
  • obracia sa na predstaviteľov cirkvi a akcionárov Tranoscia a. s., aby čím skôr vykonali potrebné personálne zmeny v tejto spoločnosti, ktorá dopustila zneužívanie Evanjelického posla spod Tatier skupinou jednotlivcov na diskreditáciu a ohováranie  predstaviteľov ECAV a sama k tomu aktívne prispieva.   

ZA uznesenie hlasovali všetci členovia konventu.