ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Inštalácia novozvolených biskupov ECAV a uvedenie do úradu generálneho dozorcu

Pridaný pred 3 mesiacmi | 02. Marec 2019 | Prečítaný 94-krát

Slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľku, biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a úvodu do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Jána Brozmana sa uskutočnia v sobotu 2. marca o 11. 00 hod  v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene v duchu slov Písma: „Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“ Žalm 33, 22

Na slávnostných službách Božích budú liturgovať: generálny biskup Ivan Eľko, biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol, biskup Západného dištriktu Ján Hroboň, emeritný biskup Igor Mišina, emeritný biskup Július Filo, senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara, zvolenský zborový farár Ján Mojzsis, petržalská zborová farárka Eva Kolesárová, osobný tajomník generálneho biskupa Boris Mišina. Novozvoleným biskupom sa pri inštalácii prihovorí emeritný biskup Július Filo. Inštaláciu generálneho biskupa a uvedenie do úradu generálneho dozorcu vykoná biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Inštaláciu biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa vykoná generálny biskup Ivan Eľko.

Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovorí reverend Peter Rogness, farár Bratislavského medzinárodného zboru a emeritný biskup, dr. Friederike Spengler, regionálna biskupka partnerskej Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku a za zahraničných Slovákov reverend Dušan Tóth z Kanady. S pozdravmi vystúpi za ekuménu rímskokatolícky biskup Jozef Haľko, za ECAV na Slovensku biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol a za Ministerstvo kultúry SR a štátnu správu Ján Juran.

Počas slávnostných služieb Božích budú účinkovať spevokoly aj z cirkevných zborov, kde doposiaľ novozvolení biskupi pôsobili, a to z Nitry a Bratislavy Dúbravky. Združené spevokoly bude dirigovať Ewald Danel. Inštaláciu bude v priamom prenose vysielať Jednotka /RTVS.

Bližšie informácie: Biskupský úrad Západného dištriktu ECAV, Zvolen, www.zdecav.sk, Mária Hroboňová, tajomníčka biskupa, 045/520 36 16, 0905 895 264