ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Evanjelické služby Božie počas veľkonočných sviatkov 2019 v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. Bratislava Legionárska

Pridaný pred 2 mesiacmi | 02. Apríl 2019 | Prečítaný 184-krát

Štvrtok 4. 4. – pondelok 8. 4. 2019: každý večer o 18.00 h
Nový ev. kostol, Legionárska ul.
18.00 h PreTeba-ProChrist 2018 (biblický týždeň)  

7. 4. 2019, Smrtná nedeľa  
Nový ev. kostol, Legionárska ul.  
08.30 h služby Božie (Ondrej Majling)
10.00 h pašiové služby Božie, následne po nich spoveď a Večera Pánova /VP/ (Ondrej Majling)
18.00 h ProChrist 2018

Spoločenské centrum MsÚ Lamač,  Malokarpatské nám. 8
10.00 h služby Božie so spoveďou a VP (Martin Šefranko)

14. 4. 2019 Kvetná nedeľa  
Nový ev. kostol, Legionárska ul.  
08.30 h  služby Božie (Martin Šefranko)
10.00 h  pašiové služby Božie, následne po nich spoveď a VP (Martin Šefranko)
18.00 h  služby Božie (Ondrej Majling)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač    
10.00 h  služby Božie (Miloslav Gdovin)

18. 4. 2019, Zelený štvrtok   
Nový ev. kostol, Legionárska ul.  
18.00 h  služby Božie so spoveďou a VP (Peter Mozola)

Kaplnka Evanjelického domu starostlivosti, Partizánska 2
10.00 h  služby Božie so spoveďou a VP (Libor Bednár)    

Penzión pre seniorov, Na Barine 5, Lamač: 
13.00 h  sl. Božie so spoveďou a VP (P. Mozola)    

19. 4. 2019, Veľký piatok  
Nový ev. kostol, Legionárska ul.  
08.30 h    služby Božie (Ondrej Majling)
10.00 h pašiové služby Božie so spoveďou a VP (Ondrej Majling)
18.00 h služby Božie so spoveďou a VP (M. Šefranko)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač,  Malokarpatské nám. 8
10.00 h  služby Božie so spoveďou a VP (M. Šefranko)

21. 4. 2019, Veľkonočná nedeľa    
Nový ev. kostol, Legionárska ul.    
08.30 h  služby Božie (Martin Šefranko)
10.00 h  služby Božie (Martin Šefranko)
18.00 h  služby Božie (Ondrej Majling)

Spoločenské centrum MsÚ Lamač    
10.00 h  služby Božie (Ondrej Majling)

22. 4. 2019, Veľkonočný pondelok
Nový ev. kostol, Legionárska ul.    
08.30 h  služby Božie (Peter Mozola)
10.00 h  služby Božie so spoveďou a VP (Peter Mozola)