ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Zborový deň, 9. jún 2019 od 10.30 v stredisku Detskej misie Prameň v Častej

Pridaný pred 1 rokom | 19. Máj 2019 | Prečítaný 69-krát

Srdečne pozývame na zborový deň, ktorý sa uskutoční v nedeľu 9. 6. 2019 v stredisku Detskej misie Prameň v Častej. Téma: Tu som doma. Súčasťou programu budú Služby Božie s Večerou Pánovou, program pre deti, šport, vystúpenie detského orchestra a seminár br. Jozefa Budaja.

• Začiatok zborového dňa je naplánovaný na 10.30, koniec na 17.00. Okrem individuálnej dopravy je možné využiť aj autobus, ktorého odchod od Nového kostola je o 9.00 (pristavený bude o 8.45). Návrat do Bratislavy sa očakáva o 18.30. Zborový deň sa uskutoční aj za nepriaznivého počasia.

• Ak máte záujem stráviť v Častej viac dní (piatok a sobota), prihláste sa kvôli ubytovaniu a ďalším informáciám u Eriky Nagyovej – 0915 950 487, erika.nagyova6581@gmail.com. Program v piatok a sobotu je individuálny.

• Pre záujemcov bude zabezpečená strava (obed+olovrant) v cene dospelí 8,- €; deti a seniori 6,- €. Prihlásiť sa treba najneskôr do 4. 6. 2019. Zaplatiť je potrebné vopred buď osobne na farskom úrade alebo v kníhkupectve Jonatán, alebo prevodom na číslo účtu SK45 1100 0000 0029 2986 7622 (VS: 20190609, do poznámky uveďte Zborovy den a mená osôb za ktoré platíte). V tomto prípade tiež poprosíme informovať telefonicky (0948 489 920; 02/5557 1195) alebo e-mailom na legionarska.ba@gmail.com, za koľko ľudí platíte, počet dospelých a detí a spôsob dopravy.

• Príspevok za dopravu autobusom je dobrovoľný.

• Uvítame pomoc s občerstvením formou napečených koláčov a pod.