ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Oznamy

Pridaný pred 2 mesiacmi | 24. Marec 2021 | Prečítaný 118-krát
každú stredu Rádio Regina o 17:30 – ev. rozhlasová pobožnosť 28. 3. 2021, 6. nedeľa pôstna (Kvetná) Rádio Slovensko o 9:05 – Pašiové služby Božie z Uhorského   YouTube Legionárska o 10:00 online Duchovné slovo z Nového kostola (Ondrej Majling)   1. 4. 2021, Zelený štvrtok YouTube Legionárska o 10:00 online služby Božie z Nového kostola (Martin Šefranko)   YouTube ECAV s vami o 17:00 online služby Božie z Prešova (Peter Mihoč – biskup VD)   2. 4. 2021, Veľký piatok Rádio Slovensko o... Čítajte viac...
Pridaný pred 3 mesiacmi | 02. Marec 2021 | Prečítaný 123-krát
V utorok, 2. marca 2021, sa konala v bratislavskom krematóriu posledná rozlúčka s bratom Ing. Milanom Jakšom. Za normálnych okolností by sa jej určite zúčastnilo mnoho členov nielen nášho zboru. Žiaľ, kvôli súčasným protipandemickým opatreniam, sa konala iba v úzkom kruhu. Aspoň na tomto mieste preto uverejňujeme kázeň brata farára Martina Šefranka, ktorá odznela počas pohrebu brata Milanka: Matúš 13, 45 – 46: „Podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.“ Drahí pozostalí, bratia a sestry v Kristovi! Pre pozostalú rodinu a najmä pre Vás, synovca... Čítajte viac...
Pridaný pred 3 mesiacmi | 02. Marec 2021 | Prečítaný 112-krát
Oznamujeme, že zborové presbyterstvo, na svojom zasadnutí dňa 16. februára 2021, prijalo uznesenie, v ktorom zvyšuje ročný členský cirkevný príspevok na 24,- eur za jedného člena zboru. K tomuto kroku pristúpilo z nasledujúcich dôvodov: 1. Cirkevný príspevok sa už niekoľko rokov nezvyšoval a náklady na prevádzku zboru z roka na rok stúpajú. 2. Od začiatku tohto roka je zbor povinný odvádzať príspevky do novozriadeného celocirkevného Fondu personálneho zabezpečenia, čo znamená výrazné navýšenie odvodov pre vyššie cirkevno-organizačné jednotky. Suma 24,- eur znamená 2,- eurá mesačne, ktoré venujeme pre svoj cirkevný zbor. Chceme vás povzbudiť k takejto podpore zboru aj vzhľadom k aktuálnej diskusii o finančnej odluke cirkvi od... Čítajte viac...
Pridaný pred 3 mesiacmi | 01. Marec 2021 | Prečítaný 79-krát
Služby Božie môžete sledovať na našom Youtube "ECAV BA Legionárska"   7. 3. 2021, 3. pôstna nedeľa 10:00 služby Božie (nielen) pre deti z Nového kostola (Ondrej Majling, Jozef Kováč); následne po nich online spomienka na brata Milana Jakša pri jeho odchode do večnosti.   14. 3. 2021, 4. pôstna nedeľa 10:00 online Duchovné slovo z Nového kostola (Ondrej Majling)   21. 3. 2021, 5. nedeľa pôstna (Smrtná) 10:00 online Pašiové Služby Božie z Nového kostola (Martin Šefranko)   28. 3. 2021, 6. nedeľa pôstna (Kvetná) 10:00 online Pašiové Služby... Čítajte viac...
Pridaný pred 3 mesiacmi | 22. Február 2021 | Prečítaný 78-krát
Milan Jakš – náš vzácny brat vo viere v Pána Ježiša Krista, zosnul 21. 2. 2021 vo veku 82 rokov. Vyše päť desaťročí sa aktívne podieľal na práci evanjelického spoločenstva na Legionárskej. V minulosti učil v detskej besiedke, bol činný v mládeži i presbyterstve. Aj aktuálne bol vedúcim Biblických hodín, nedeľných modlitebných stíšení pred začiatkom Služieb Božích a neodmysliteľnou súčasťou zborového spevokolu. Sme vďační za jeho mnohú obetavú, dôkladnú a verne konanú službu pre cirkev na Božiu slávu.   Pohrebná rozlúčka s bratom Milankom sa uskutoční v utorok 2. marca 2021 – vzhľadom na epidemiologickú situáciu v úzkom rodinnom kruhu. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prosíme o... Čítajte viac...
Pridaný pred 3 mesiacmi | 22. Február 2021 | Prečítaný 25-krát
Milan Jakš – náš vzácny brat vo viere v Pána Ježiša Krista, zosnul 21. 2. 2021 vo veku 82 rokov. Vyše päť desaťročí sa aktívne podieľal na práci evanjelického spoločenstva na Legionárskej. V minulosti učil v detskej besiedke, bol činný v mládeži i presbyterstve. Aj aktuálne bol vedúcim Biblických hodín, nedeľných modlitebných stíšení pred začiatkom Služieb Božích a neodmysliteľnou súčasťou zborového spevokolu. Sme vďační za jeho mnohú obetavú, dôkladnú a verne konanú službu pre cirkev na Božiu slávu.   Pohrebná rozlúčka s bratom Milankom sa uskutoční v utorok 2. marca 2021 – vzhľadom na epidemiologickú situáciu v úzkom rodinnom kruhu. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prosíme o Božiu útechu.... Čítajte viac...
Pridaný pred 4 mesiacmi | 11. Február 2021 | Prečítaný 102-krát
Opäť vám dávame do pozornosti nové číslo nášho zborového časopisu Evanjelická Bratislava, ktorého obsahom je, ako vždy na začiatku nového roka, Výročná správa o živote nášho zboru za rok 2020. Prajeme vám požehnané čítanie!  Prečítať a stiahnuť si ju môžete na tomto odkaze.  Čítajte viac...
Pridaný pred 4 mesiacmi | 01. Február 2021 | Prečítaný 128-krát
Pridaný pred 4 mesiacmi | 26. Január 2021 | Prečítaný 31-krát
Dávame do vašej pozornosti:  https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/scenar-rozhlasovej-poboznosti-27-1-2021-17-30   Čítajte viac...
Pridaný pred 4 mesiacmi | 21. Január 2021 | Prečítaný 78-krát
Milé sestry a milí bratia,  srdečne vás pozdravujeme a prajeme vám Boží pokoj a silu do dnešných dní. Prinášame vám link na online dotazník o misijnej práci v našom cirkevnom zbore, ktorý sme dostali z Výboru misie ECAV a ktorého výsledky musíme doručiť tajomníkovi VMV do 31. 1. 2021. Aj z tohto dôvodu vás chceme poprosiť o jeho vyplnenie do 27. 1. 2021. Po vyplnení formulára kliknite na tlačítko SUBMIT a vaša odpoveď sa odošle automaticky. Uznávame, že dotazník je trochu obsiahlejší. O to viac si budeme vážiť váš čas, ktorý mu venujete a najmä odpovede, ktoré budú aj pre nás... Čítajte viac...