ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Oznamy

Pridaný pred 21 dňami | 11. Máj 2020 | Prečítaný 11-krát
Veriacich ľudí sa pýtali, v čom vidia krízu súčasných manželstiev. Zazneli viaceré zaujímavé odpovede. Najvýstižnejšia z nich videla príčiny krízy manželstiev v zidealizovaných predstavách o manželstve. Prispievajú k nim aj médiá. V televízii vidíme spravidla ľudí blížiacich sa k telesnej dokonalosti – krásnych, skvelo upravených. Dámy, hneď ako ráno otvoria oči, sú perfektne nalíčené. Po byte chodia v značkových kostýmoch a v lodičkách, muži v dobre padnúcich oblekoch. Samozrejme, nič proti tomu, aby sme o seba dbali, no v reálnom manželstve je to o dosť iné ako na televíznej obrazovke či filmovom plátne, kde sú aktéri, skôr ako ich zachytí kamera, v rukách profesionálnych maskérov a kozmetičiek. A skutočný život nie sú len rozhovory... Čítajte viac...
Pridaný pred 24 dňami | 08. Máj 2020 | Prečítaný 13-krát
Pán Ježiš hovorí: „Treba sa vám znovu narodiť.“ ... „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ (Ján 3, 7b.3) Výraz „znova“ sa dá (z gréčtiny) preložiť aj „zhora“: „Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ Znovuzrodenie je teda otázka života a smrti, otázka spásy. Zároveň téma, ktorá dáva osoby a konanie na patričné miesto.   Keď medzi kresťanmi padne otázka, či niekto je znovuzrodený, mieni sa ňou: Je to opravdivý, Biblii verný kresťan? Nie je vlažný vo viere, ako mnohí, ktorí sa síce hlásia k cirkvi, ale podľa Božieho slova nežijú?   Keď sa povie zrodiť, rodiť, porodiť, v mysli sa nám vybaví mamička s bábätkom. Pre telesný aspekt narodenia však Biblia používa... Čítajte viac...
Pridaný pred 25 dňami | 07. Máj 2020 | Prečítaný 19-krát
Nie je krst ako krst O krste sa dnes často, avšak mylne, hovorí pri „krstoch“ kníh, CD nosičov, lodí, lietadiel... Pri takýchto reklamno-zábavných akciách sa „krstí“ nielen vodou, ale aj vínom, ľadom, pieskom, soľou, ohňom... Podľa tohto chápania by krst bol uvedením do života; pokrstený znamená byť mokrý, poliaty, posypaný... Je jasné, že v takýchto prípadoch by bolo primerané hovoriť nie o krste, ale o uvedení do života (lode, cédečka, knihy...). Ak ľudia predsa len toto označujú za krst, potom treba rozlišovať medzi krstom kresťanským (krstom svätým)  a svetským („krstom“ nesvätým). Význam slova krst V slovenčine jeho význam... Čítajte viac...
Pridaný pred 26 dňami | 06. Máj 2020 | Prečítaný 16-krát
„Nato (Ježiš) omočiac skyvu, vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tej skyve vstúpil satan do neho. ... (Judáš) vzal teda skyvu, a hneď vyšiel. A bola noc.“  (Ján 13, 26 – 27 a 30) Viete si predstaviť koľko toho každý z nás skonzumuje v priebehu roka? Ak by sa to nakreslilo, zemiakov by  bol kopec veľký temer ako statný chlap, chleba temer toľko, ako je veľkosť menšieho auta. Tiež prekvapivo veľký by bol kopec zeleniny a mäsa. Judáš – muž z dedinky Kariot – bol, čo sa týka spotreby jedla,  priemerný... Čítajte viac...
Pridaný pred 27 dňami | 05. Máj 2020 | Prečítaný 116-krát
Milí bratia, milé sestry, s radosťou a vďakou voči Pánu Bohu Vám oznamujeme, že sa na základe uvoľňovania opatrení v koronakríze môžeme od nedele, 10. mája 2020 opäť stretávať na Službách Božích (SB) v Novom kostole na Legionárskej. Sme pripravení dodržiavať všetky opatrenia štátnych orgánov: - V kostole budú označené vyhradené miesta na sedenie tak, aby bola zachovaná vzájomná minimálna vzdialenosť 2 metre. Toto obmedzenie neplatí pre členov spoločnej domácnosti. Na miestach na sedenie bude položený aktuálny zborový bulletin. Maximálny počet účastníkov na SB je v tejto situácii cca. 80. - Účastníci SB sú povinní mať na tvári rúško.... Čítajte viac...
Pridaný pred 27 dňami | 05. Máj 2020 | Prečítaný 14-krát
Predstavte si, že ste otcom krásneho malého dieťatka, no na určitý čas vás vyslali pracovať do zahraničia. Čo by ste robili, aby vaše drahé dieťa vedelo, že ste a že ho máte veľmi radi? – Napísali mu list, pohľadnicu, telefonovali, poslali SMS, fotku, MMS, darček... Pán Boh „pracuje v zahraničí“ – telesne Ho nevidíme.  Aby sme vedeli, že Boh existuje a miluje nás, aby sme na Neho nezabudli, On sám vymyslel spôsob, kde Ho môžeme poznať a prijať. Je ním zvesť evanjelia – posolstva o Božej láske. Toto zvesťou Duch Svätý pôsobí v srdci človeka vznik viery v Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. Zvesť evanjelia ponúka Pán Boh... Čítajte viac...
Pridaný pred 29 dňami | 04. Máj 2020 | Prečítaný 24-krát
Vážený brat farár, cirkev mnohokrát vyzýva laikov, aby sa ako spolupracovníci aktívne zapojili do práce v cirkevnom zbore. To ma podnietilo, aby som ako pracovník štatistického úradu preskúmal túto otázku v našom cirkevnom zbore. Došiel som k nasledujúcim zisteniam: Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 01. Máj 2020 | Prečítaný 16-krát
Cirkev je svätá, všeobecná, jediná. Avšak dôsledkom deformácií cirkvi to tak navonok nevyzerá. Pri premýšľaní o deformáciách cirkvi nejde o „špinenie svojho hniezda“, ale o uvedomenie si, o čo má v cirkvi predovšetkým ísť, a o čo nie. Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 30. Apríl 2020 | Prečítaný 14-krát
Stolička má obvykle štyri nohy. No na to, aby bola stabilná, potrebuje aspoň tri nohy. V biblickej knihe Kazateľ (4, 12c) čítame, že trojitý povraz (povraz spletený aspoň z troch prameňov) sa rýchlo nepretrhne. Keď my, kresťania, máme dobre plniť poslanie dané nám naším Pánom Ježišom Kristom, nemôžeme zanedbávať a zo zreteľa stratiť tri základné úlohy cirkvi. V gréčtine, pôvodnej reči Novej zmluvy, sú tieto tri základné úlohy cirkvi pomenované pojmami leitourgia, martyria, diakonia. Čítajte viac...
Pridaný pred 1 mesiacom | 29. Apríl 2020 | Prečítaný 10-krát
Neveríme v Boha samotára – izolovanú, dištancovanú bytosť. Boh – Božia Trojica, to je život vzájomnej lásky, spoločenstva, zdieľania sa. Božou myšlienkou je, aby tí, ktorí v Neho veria, nežili vieru sami, ale v cirkvi – v Božej rodine. Cirkev nie je súčtom zbožných individualistov, ale spoločenstvom ľudí, ktorí veria, že Ježiš je ich Pánom a Spasiteľom, že všetko čo Kristus učil a konal je dobré, pravdivé a chcú sa o tom podeliť s ďalšími. Čítajte viac...