ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Oznamy

Pridaný pred 2 mesiacmi | 07. Máj 2020 | Prečítaný 28-krát
Nie je krst ako krst O krste sa dnes často, avšak mylne, hovorí pri „krstoch“ kníh, CD nosičov, lodí, lietadiel... Pri takýchto reklamno-zábavných akciách sa „krstí“ nielen vodou, ale aj vínom, ľadom, pieskom, soľou, ohňom... Podľa tohto chápania by krst bol uvedením do života; pokrstený znamená byť mokrý, poliaty, posypaný... Je jasné, že v takýchto prípadoch by bolo primerané hovoriť nie o krste, ale o uvedení do života (lode, cédečka, knihy...). Ak ľudia predsa len toto označujú za krst, potom treba rozlišovať medzi krstom kresťanským (krstom svätým)  a svetským („krstom“ nesvätým). Význam slova krst V slovenčine jeho význam... Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 06. Máj 2020 | Prečítaný 24-krát
„Nato (Ježiš) omočiac skyvu, vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tej skyve vstúpil satan do neho. ... (Judáš) vzal teda skyvu, a hneď vyšiel. A bola noc.“  (Ján 13, 26 – 27 a 30) Viete si predstaviť koľko toho každý z nás skonzumuje v priebehu roka? Ak by sa to nakreslilo, zemiakov by  bol kopec veľký temer ako statný chlap, chleba temer toľko, ako je veľkosť menšieho auta. Tiež prekvapivo veľký by bol kopec zeleniny a mäsa. Judáš – muž z dedinky Kariot – bol, čo sa týka spotreby jedla,  priemerný... Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 05. Máj 2020 | Prečítaný 141-krát
Milí bratia, milé sestry, s radosťou a vďakou voči Pánu Bohu Vám oznamujeme, že sa na základe uvoľňovania opatrení v koronakríze môžeme od nedele, 10. mája 2020 opäť stretávať na Službách Božích (SB) v Novom kostole na Legionárskej. Sme pripravení dodržiavať všetky opatrenia štátnych orgánov: - V kostole budú označené vyhradené miesta na sedenie tak, aby bola zachovaná vzájomná minimálna vzdialenosť 2 metre. Toto obmedzenie neplatí pre členov spoločnej domácnosti. Na miestach na sedenie bude položený aktuálny zborový bulletin. Maximálny počet účastníkov na SB je v tejto situácii cca. 80. - Účastníci SB sú povinní mať na tvári rúško.... Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 05. Máj 2020 | Prečítaný 23-krát
Predstavte si, že ste otcom krásneho malého dieťatka, no na určitý čas vás vyslali pracovať do zahraničia. Čo by ste robili, aby vaše drahé dieťa vedelo, že ste a že ho máte veľmi radi? – Napísali mu list, pohľadnicu, telefonovali, poslali SMS, fotku, MMS, darček... Pán Boh „pracuje v zahraničí“ – telesne Ho nevidíme.  Aby sme vedeli, že Boh existuje a miluje nás, aby sme na Neho nezabudli, On sám vymyslel spôsob, kde Ho môžeme poznať a prijať. Je ním zvesť evanjelia – posolstva o Božej láske. Toto zvesťou Duch Svätý pôsobí v srdci človeka vznik viery v Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. Zvesť evanjelia ponúka Pán Boh... Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 04. Máj 2020 | Prečítaný 34-krát
Vážený brat farár, cirkev mnohokrát vyzýva laikov, aby sa ako spolupracovníci aktívne zapojili do práce v cirkevnom zbore. To ma podnietilo, aby som ako pracovník štatistického úradu preskúmal túto otázku v našom cirkevnom zbore. Došiel som k nasledujúcim zisteniam: Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 01. Máj 2020 | Prečítaný 22-krát
Cirkev je svätá, všeobecná, jediná. Avšak dôsledkom deformácií cirkvi to tak navonok nevyzerá. Pri premýšľaní o deformáciách cirkvi nejde o „špinenie svojho hniezda“, ale o uvedomenie si, o čo má v cirkvi predovšetkým ísť, a o čo nie. Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 30. Apríl 2020 | Prečítaný 22-krát
Stolička má obvykle štyri nohy. No na to, aby bola stabilná, potrebuje aspoň tri nohy. V biblickej knihe Kazateľ (4, 12c) čítame, že trojitý povraz (povraz spletený aspoň z troch prameňov) sa rýchlo nepretrhne. Keď my, kresťania, máme dobre plniť poslanie dané nám naším Pánom Ježišom Kristom, nemôžeme zanedbávať a zo zreteľa stratiť tri základné úlohy cirkvi. V gréčtine, pôvodnej reči Novej zmluvy, sú tieto tri základné úlohy cirkvi pomenované pojmami leitourgia, martyria, diakonia. Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 29. Apríl 2020 | Prečítaný 18-krát
Neveríme v Boha samotára – izolovanú, dištancovanú bytosť. Boh – Božia Trojica, to je život vzájomnej lásky, spoločenstva, zdieľania sa. Božou myšlienkou je, aby tí, ktorí v Neho veria, nežili vieru sami, ale v cirkvi – v Božej rodine. Cirkev nie je súčtom zbožných individualistov, ale spoločenstvom ľudí, ktorí veria, že Ježiš je ich Pánom a Spasiteľom, že všetko čo Kristus učil a konal je dobré, pravdivé a chcú sa o tom podeliť s ďalšími. Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 28. Apríl 2020 | Prečítaný 24-krát
O Duchu Svätom hovorí Biblia neraz obraznou, symbolickou rečou. Prirovnáva Ho k vetru, ktorý slobodne veje, kam chce (Ján 3, 8; por. aj Skutky 2, 2). Nemožno Ho obmedzovať, spútať, zmanipulovať. Čítajte viac...
Pridaný pred 2 mesiacmi | 27. Apríl 2020 | Prečítaný 41-krát
1. Čo znamená Duch v Biblii, ako Duch Svätý vyzerá? Výraz „duch“ označuje čosi, čo sa nedá spojiť s tým, čo vidíme. Ak by v Ježišovej dobe existoval fotoaparát, mohli by sme ukazovať Ježišovu fotografiu. Duch Svätý je však nenapodobiteľný, neuchopiteľný. Nevieme, ako si Ducha Svätého predstaviť. Preto používame iba obrazy – symboly pre Ducha Svätého, uvedené v Biblii (holubica, vietor, oheň, pečať, pomazanie atď.) Vo svojej podstate však Duch Svätý nie je ani jednou z týchto „vecí“ – nie je holubicou, vetrom, ohňom… Mnoho ľudí v Ňom vidí „niečo“, akúsi Božiu energiu, no Duch Svätý je v prvom rade nie niečo, ale Niekto. Je osobou Trojjediného Boha. Všetky symboly, ktorými si pomáhame, sú iba prejavy konania a pôsobenia Ducha Svätého. Nemá zmysel pátrať, ako Duch Svätý vyzerá, skúmať Svätého ako nejakú chemickú zlúčeninu. Týmto si maximálne vytvoríme modlu – náhradu živého Boha. Bôžika podľa nášho vkusu, aby sa nám hodil, nám páčil, robil, čo nám vyhovuje a unikne nám to podstatné, totiž: čo Duch Svätý zvestuje, čo koná, čomu nás volá. Čítajte viac...