ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Aktívne projekty

Projekt č. 1

Názov: Podpora služby v zbore

Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com, 0905 532 208

Opis projektu: Podpora priebežných - prevádzkových nákladov zboru v oblasti miezd pracovníkov zboru a pokrytia pravidelných výdavkov.

Odhadované náklady na mzdy a energie: 5900Eur mesačne.

Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS 1601000001

Peniaze z tohto projektu sú priebežne čerpané.

 

Projekt č. 4

Názov: Bezbariérový prístup do kostola a zborovej miestnosti

Vedúci projektu: Martin Dziak (kontakt email, alebo telefon)

Opis projektu: Cieľom projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu do kostola cez jeho hlavný vchod a zborovej miestnosti, pre ľudí s obmedzením pohybu, či telesne postihnutých na invalidnom vozíku.

Prínos pre zbor: Zjednodušenie prístupu skupiny telesne postihnutých, či ľudí s obmedzením pohybu do priestorov zboru počas zborových podujatí, akými sú okrem pravidelných stretnutí napr. stretnutia dôchodcov z domovov, kde pravidelne prichádzajú 2-3 ľudia na vozíčkoch.

Zmena projektu: Po dlhotrvajúcom úsili sa podarilo dohodnúť možné riešenie s pamiatkovým úradom. Rampa bude umiestnená zo strany kostola smerujúcej ku zborovému domu. Stavebné úpravy vyžadujú použitie travertínu v hodnote 12128 Eur. Oceľova rampa bude stáť 8328Eur. Cieľová suma projektu sa tým navýší.

Odhadované náklady sú 27 500 Eur.

Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS 1601171204

Z projektu bol doteraz zakúpený schodolez v hodnote 4895 Eur. Plánuje sa bočná rampa pri kostole.

 

Projekt č. 10

 

Názov: Multimediálne vybavenie

Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com, 0905 532 208

Opis projektu: Kompletná výmena elektrických rozvodov v kostole z dôvodu nevyhovujúceho stavu. Doplnenie audio vizualnej kabeláže.

Prínos pre zbor: Súčasný stav elektrických rozvodov je už nevyhovujúci. Nakoľko sa podarilo získať súhlas od pamiatkového úradu na výmenu osvetlenia, je potrebné upraviť rozvody elektriky. To všetko zo sebou nesie aj nemalé zásahy do omietky a podlahy. Z tohot dôvodu sa celá rekonštrukcia bude konať ako celok, tak aby po jej dokončení na dlhé obdobie nebolo nutné nič prerábať. Súčasťov pokldádky nových rozvodov bude aj uloženie dátových káblov a ostatnéj kabeláže potrebnej pre audiovizuálnu produkciu v kostole. Ciľom je aby sa minimalizovalo množstvo káblov položených na zemi na nutné minimum. Taktiež sa spraví príprava pre osadenie trvalého ozvučenia pre kapelu. Pod týmto sa myslí osadenie koncových reproduktorov, mixážneho pultu a podpornej infraštruktúry.
 

Odhadované náklady sú ?Eur. (Na rozpočte sa pracuje)

Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS 2102211210