ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Aktívne projekty

Projekt č. 1

Názov: Podpora služby v zbore
Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com, 0905 532 208
Opis projektu: Podpora priebežných - prevádzkových nákladov zboru v oblasti miezd pracovníkov zboru a pokrytia pravidelných výdavkov.
Odhadované náklady na mzdy a energie: 5900Eur mesačne.
Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS 1601000001
Peniaze z tohto projektu sú priebežne čerpané.

Projekt č. 4

Názov: Bezbariérový prístup do kostola a zborovej miestnosti
Vedúci projektu: Martin Dziak
Opis projektu: Cieľom projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu do kostola cez jeho hlavný vchod a zborovej miestnosti, pre ľudí s obmedzením pohybu, či telesne postihnutých na invalidnom vozíku.
Prínos pre zbor: Zjednodušenie prístupu skupiny telesne postihnutých, či ľudí s obmedzením pohybu do priestorov zboru počas zborových podujatí, akými sú okrem pravidelných stretnutí napr. stretnutia dôchodcov z domovov, kde pravidelne prichádzajú 2-3 ľudia na vozíčkoch.
Projekt je pozastavený. Pripravuje sa dokumentácia a jedná sa s pamiatkovým úradom.

Projekt č. 6

Názov: Zhotovenie podsedákov na lavice v kostole
Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com, 0905 532 208
Opis projektu: Nove podsedáky v laviciach kostola ako náhrada za staré, neestetické a čiastočne nefunkčné.
Prínos pre zbor: Zhotovenie nových podsedákov na lavice v kostole. Vybrané sú z odolného materiálu, zaručujúceho dlhšiu trvanlivosť, použiteľné obojstranne. Projekt bol dodatočne rozšírený o zhotovenie operadiel do zapustení v operadlách lavíc. Podsedáky ako také su už hotové. Operadlá sa budú realizovať po ukončení rekonštrukcie kostola.
Projekt bol v Januári 2018 rozšírený o operadlá v operadlách lavíc.
Odhadované náklady sú 9800 Eur. Zatiaľ sa vyplatili faktúry v sume 4282 Eur.
Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS 1607171206
Prvá časť projektu. Podsedáky na lavice
Náklady: 4282 Eur

Projekt č. 7

Názov: Ozvučenie zborových miestností
Vedúci projektu: Ondrej Pindroch ondrejpindroch(zavinac)gmail.com
Opis projektu: Cieľom projektu je inštalácia ozvučenia v dvoch zborových miestnostiach. Prvou miestnosťou je zborová sieň. Ozvučenie pre projekciu, ako aj príprava mikrofónu pre rečníka. Druhá miestnosť je suterén na Legionárskej 4. Tu by boli nainštalované jednoduchšie reproduktory s možnosťou pripojenia rôznych zdrojov, ako aj malý mix vhodný na pripojenie wireless mikrofónu pre detský program alebo rečníka.
Prínos pre zbor: V oboch miestnostiach by sa mala zjednodušiť príprava na rôzne malé udalosti. Hlavným cieľom sú premietania, prípadne sprievodná hudba pre rôzne programy. V zborovej miestnosti by sme radi pripravili aj mikrofón pre rečníka, čo by zlepšilo prezentácie hlavne pre starších ľudí. Takisto to prinesie možnosť nahrávania prednášok.
Potrebné prostriedky: 1135Eur
Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS 1707171207