ZatvoriĹĄ

Aktualizujte si váš prehliadač

S ľútosťou vám oznamujeme, že vaša verzia prehliadača je zastaraná, alebo nebola testovaná. Aktualizujte si ju na najnovšiu, aby sa vám web stránka zobrazovala správne. Ďakujeme.

Spoločná hospodárska správa

Cirkevné zbory – Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska zriadili pre správu budov v podielovom spoluvlastníctve:
 

  • Areál Evanjelické domu starostlivosti (Partizánska 2 a Palisády 27)
  • Jozefská 6 a Jozefská 4
  • Panská 8
  • Zámočnícka 7 a Zámočnícka 10
  • byty na ulici Palisády 53 (12 bytov z 15tich)
  • jeden byt na ulici Mateja Bela 2
 
CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska
Oddelenie Spoločná hospodárska správa
Partizánska 2
811 03 Bratislava
Tel.: 02 / 5441 4070
E-mail: hospodarskasprava@ecavba.sk
Internetová stránka Evanjelického domu starostlivosti (EDS): www.edsba.sk
 
Kancelária Oddelenia Spoločná hospodárska správa sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží so vstupom cez blok B (vchod cez schodisko od kaviarne Scherz z ulice Palisady), zvonček: Spoločná hospodárska správa.
 
Úradné hodiny: pondelok - piatok: 8.30 - 13.00. V čase mimo úradných hodín nás kontaktujte telefonicky alebo emailom
 
Pracovníci SHS:
Ingrid Sovišová, vedúca kancelárie SHS, e-mail: hospodarskasprava@ecavba.sk, tel.: 02 / 5441 4070
Martin Kováč, riaditeľ SHS, e-mail: riaditel@ecavba.sk, mobil: 0905 269 078
Jozef Minarič, zást. riaditeľa SHS a správca areálu EDS, e-mail: minaric@mail.t-com.sk, mobil: 0905 206 958
Na adrese SHS sa eviduje, vybavuje a archivuje aj agenda zaniknutého Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava (zanikol 15.2.2013)
 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska samostatne spravuje budovu Nového kostola na Legionárskej ulici v Bratislave a zborový dom Legionárska 2, 4 a 6 v Bratislave.

Kontaktné miesto

CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska
Oddelenie Spoločná hospodárska správa
Partizánska 2
811 03 Bratislava
Tel.: 02 / 2076 0454
E-mail: hospodarskasprava@ecavba.sk
Internetová stránka Evanjelického domu starostlivosti (EDS): www.edsba.sk

 Kancelária Oddelenia Spoločná hospodárska správa sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží so vstupom cez blok B (vchod cez schodisko od kaviarne Scherz z ulice Palisady), zvonček: Spoločná hospodárska správa.

Úradné hodiny

Pondelok - piatok: 8.30 - 13.00

V čase mimo úradných hodín nás kontaktujte telefonicky alebo emailom

 Pracovníci SHS

Na adrese SHS sa eviduje, vybavuje a archivuje aj agenda zaniknutého Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava (zanikol 15.2.2013).

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska samostatne spravuje budovu Nového kostola na Legionárskej ulici v Bratislave a zborový dom Legionárska 2, 4 a 6 v Bratislave.