„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Day: 5 mája, 2024

Kázne

Nezneužívať výsadu

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK/Lamač) Modlitba: Dobrotivý Bože, povzbudzuješ nás, aby sme sa k Tebe obracali so všetkým, čo nám leží na srdci.

Čítať viac »