„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Kázne

Kázne

Nosme, čo sme si obliekli

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (Lamač/) Efezským 4, 24: „Oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“ Milí bratia, milé sestry! Najstarším –

Čítať viac »
Kázne

Nešlo by to bez vzkriesenia?

Kázeň z evanjelických pašiových Služieb Božích v Bratislave (Lamač/NK) 1. Korintským 15, 12 – 22: „12 Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to,

Čítať viac »
Kázne

Zaves svoj kríž na Pána

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK) Oslovenie na úvod Služieb Božích: Veľkonočné sviatky pre nemálo ľudí nie sú iným, ako len predĺženým víkendom, vítanými

Čítať viac »
Kázne

Nespoznávam sa!

Kázeň na modlitebnom stretnutí v Bratislave (Zborová sieň, Legionárska 6) Marek 14, 66 – 72: „66 Keď bol Peter dolu vo dvore, prišla jedna zo služobných

Čítať viac »
Kázne

Úžasná výmena

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (Lamač) Modlitba: Bože lásky, prečo musel Tvoj Syn toľko trpieť? Prečo si Mu pririekol taký ťažký údel, keď Ho

Čítať viac »
Kázne

Ježiš – životodarný pokrm

Kázeň z evanjelických Služieb Božích s VP v Bratislave (NK) Ján 6, 1 – 15: „1 Potom odišiel Ježiš na druhú stranu galilejského mora Tiberiadského 2 a nasledoval Ho

Čítať viac »
Kázne

Cestou Piláta či Ježiša?

Kázeň z evanj. večerných Služieb Božích v Bratislave (Zborová sieň, Legionárska 6) Cestou Piláta či Ježiša? Matúš 27, 11 – 26: „11 Ježiša však postavili pred

Čítať viac »