„A teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci,
ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.“

Efezským 2, 19

Kázne

Kázne

Päť zázrakov vo Filipis

Kázeň z evanjelických večerných Služieb Božích v Bratislave (NK) Skutky apoštolov 16, 19 – 34: „19 Keď jej páni videli, že im ušla nádej na zárobok, chytili

Čítať viac »
Kázne

Biblické kriminálky 5

Kázeň z evanjelických večerných Služieb Božích v Bratislave (NK) 2. Kráľov 5, 19b – 27: „Keď odišiel od neho na kus cesty, 20 povedal si Géchází, sluha Božieho muža

Čítať viac »
Kázne

Biblické kriminálky 4

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK) Modlitba (autor: Blaise Pascal, francúzsky filozof, matematik, 1623 – 1662) „Bože na nebi, neprosím Ťa o zdravie ani o silu, o život

Čítať viac »
Kázne

Biblické kriminálky 2

Kázeň z evanjelických večerných Služieb Božích v Bratislave (NK) Modlitba: Ježiši, Pane, skloň sa k nám, Svätého Ducha zošli nám, nech nás milosťou sprevádza, na cesty

Čítať viac »
Kázne

Biblické kriminálky 1

Kázeň z evanjelických večerných Služieb Božích v Bratislave (NK) Milí bratia a milé sestry! V literatúre, filmovej i televíznej tvorbe patria medzi obľúbené žánre kriminálky. V televíznom vysielaní sa

Čítať viac »
Kázne

Veriť, milovať, svedčiť

Kázeň z evanjelických Služieb Božích s VP na zborovom dni v Častej Modlitba: Pane Ježiši, prosíme, Ty sa nám prihovor. Pôsob svojím Duchom, aby sme Tvoje

Čítať viac »
Kázne

Boh s nami počíta aj v starobe

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK) Žalm 92, 14 – 16: „14 Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, 15 ponesú

Čítať viac »