„Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.
Ján 1, 16

Zborový bulletin