„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Finančne podporiť cirkevný zbor

Ďakujeme, že pamätáte na náš cirkvený zbor. Pokiaľ ste sa rozhodli podporiť nás finančne, môžete:

  • prihlásiť sa ako člen nášho cirkevného zboru a podporiť nás prostredníctvom cirkevného príspevku. Viac tu.
  • prispieť na nedeľnú oferu
  • podporiť jeden z našich projektov
  • dať ľubovoľný milodar
  • podporovať nás pravidelne
  • 2 % z vašich daní podporiť projekty zboru. Viac informácií zanedlho.

 

Cirkevný príspevok člena zboru

Všetci členovia cirkevného zboru ročne platia 24,- € poplatok, tzv. cirkevný príspevok (kedysi cirkevná daň). Prihláška do cirkevného zboru je tu. Ak ste členom cirkevného zboru a ešte za rok 2024 zaplatené nemáte, zaplatiť môžete na číslo účtu IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 19332024. Zaplatiť môžete aj prostredníctvom QR kódu. Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, variabilný symbol a predvolená suma 24 €. Sumu si následne ľubovoľne upravíte podľa množstva ľudí za ktorých platíte. Číslo za koľko osôb platíte uveďte ako špecifický symbol.

CP za rok 2024

 


Nedeľná ofera

Do ofery je možné prispieť počas ktorýchkoľvek bohoslužieb v Novom kostole alebo na iných aktivitách. Prispieť môžete aj prostredníctvom QR kódu. Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, variabilný a špecifický symbol. Sumu si následne ľubovoľne upravíte.

 


Podpora projektov

Prostredníctvom podpory projektov môžete presne vedieť na aký účel bude váš dar vynaložený. Zoznam aktuálnych projektov je tu.


Ľubovoľný milodar

Je určitou tradíciou podporovať cirkevný zbor pri životných výročiach, krstoch, konfirmáciách, ale aj pohreboch či iných výročiach. Spravidla sú tieto milodary zverejňované v zborovom bulletine.


Pravidelné podporovanie

Niekoľko členov nášho cirkevného zboru posiela peniaze pravidelne pomocou trvalého príkazu, napríklad mesačne. Pre tento spôsob použite variabilný symbol: 1933 a vytvorte ľubovoľný trvalý príkaz, IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622, VS: 1933


Poďakovanie

Za akékoľvek finančné dary vám srdečne ďakujeme.