„A teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci,
ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.“

Efezským 2, 19

(IN)VALID

Spoločenstvo (IN)VALID

Spoločenstvo a priestor pre dlhodobo chorých, invalidných dôchodcov v produktívnom veku, a tých, ktorých životy sú ovplyvnené zdravotným stavom ich blízkych, nielen kresťanov.

Prečítajte si viacej o spoločenstve.

Môžete si prečítať aj naše články a zamyslenia.

Výročné správy činnosti zverejňujeme na nasledovnej stránke.