„Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.
Lukáš 9, 62

(IN)VALID

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platné pandemické opatrenia pre konanie Služieb Božích sledujte vždy v aktuálnom zborovom bulletine. Pre bližšie informácie volajte:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ak sa nemôžete zúčastniť na Službách Božích osobne, pozývame vás sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • UPOZORNENIE!

  Počas pandémie prosíme o pravidelné sledovanie zborového bulletinu, kde sú aktuálne informácie o časoch a obmedzeniach stretávania sa na spoločenstvách.

  Nemocnice a čakárne lekárov by nemali byť jediným miestom, kde človek nájde sebe podobných, skupinu, kde sa cíti medzi svojimi.

   

  (IN)VALID je novovznikajúce spoločenstvo a priestor pre dlhodobo chorých a invalidných dôchodcov v produktívnom veku, bez rozdielu vyznania.

   

  Každý utorok (od 16. 11. 2021) ponúkajú priestory Cirkevného zboru ECAV Legionárska:

  • miesto prijatia, kde invalid, ŤZP, či dlhodobo PN bude medzi tými, ktorí sú na tom podobne
  • miesto bez bariér – fyzických či psychických:  nerozhoduje či si kresťan alebo nie, či s nami stráviš celé dopoludnie či iba pár minút, či budeš sedieť, stáť alebo ležať
  • miesto pre vzájomnú pomoc, miesto kde môžeš nájsť pomoc vo forme bezplatného pacientskeho koučingu

   

  Program:

  • 9.00 – 10.00 poradňa, koučing  (pomoc s pochopením choroby a liečby, poradenstvo pri príprave do nemocnice, riešení sociálnej izolácie, finančných dôsledkov, ako postupovať pri vybavovaní preukazov, dôchodkov,  psychická podpora, pomoc s návratom do života či práce)
  • 10.00 – 10.30 kávička s desiatou
  • 10.30 – 11.00 prezentácia a zamýšľania sa na tému: Bolesť v Biblii a v živote kresťana, modlitby
  • 11.00 – 11.30   prezentácia   a   rozhovor   na   aktuálnu   tému   z   oblasti   zdravovedy, liečby, voľnočasových aktivít chorých a postihnutých, lekárskej terminológie a pod., ak sa podarí, tak aj s hosťami z danej oblasti (návrhy na témy rada uvítam na uvedenej mailovej adrese)
  • 11.30 – 12.00 voľné rozhovory, spoločenské hry

   

  Možno  Ti  život  dal  menej  ako  iným,  možno  Ti  vzal  viac  ako  iným,  no  vždy existuje cesta ako žiť (s)pokojne.

   

  Kontakt: Ivka (Mgr. Ivana Křenková) , 0905 369 263, ivka.krenkova@gmail.com

  Bližšie informácie aj v článku (IN)VALID v časopise Evanjelická Bratislava, 2-3/2021 (september), str. 9  https://www.docdroid.net/LIsXMjx/ev-ba-2-3-2021-web-pdf)