„Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.
Lukáš 9, 62

(IN)VALID

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platné pandemické opatrenia pre konanie Služieb Božích sledujte vždy v aktuálnom zborovom bulletine. Pre bližšie informácie volajte:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ak sa nemôžete zúčastniť na Službách Božích osobne, pozývame vás sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • Novovznikajúce spoločenstvo a priestor pre dlhodobo chorých, invalidných dôchodcov v produktívnom veku, a tých, ktorých životy sú ovplyvnené zdravotným stavom ich blízkych, nielen kresťanov.

  Nemocnice a čakárne lekárov by nemali byť tým jediným miestom, kde človek nájde sebe podobných, skupinu, kde sa cíti medzi svojimi.

  Každý utorok ponúkajú priestory ECAV Legionárska:

  • miesto prijatia, miesto, kde invalid, ŤZP, či dlhodobo PN bude medzi tými, ktorí sú na tom podobne
  • miesto bez bariér – fyzických či psychických: je jedno či si kresťan alebo nie, či s nami stráviš celé dopoludnie či iba na pár minút, či budeš sedieť, stáť alebo ležať, či ….
  • miesto pre vzájomnú pomoc, miesto kde môžeš nájsť pomoc vo forme bezplatného pacientskeho koučingu

  V prípade odkázanosti na osobného asistenta je nutné prísť s týmto asistentom alebo sa vopred informovať, či je v našich možnostiach na daný deň zabezpečiť potrebnú formu, resp. rozsah asistencie.

   

  Program:

  9:00 – 10:00 poradňa, koučing  (pomoc s pochopením choroby a liečby, poradenstvo pri príprave do nemocnice, riešení sociálnej izolácie, finančných dôsledkov, ako postupovať pri vybavovaní preukazov, dôchodkov,  psychická podpora, pomoc s návratom do života či práce)

  od 10:00 do 12:00 – kávička, zamýšľania na biblickú tému, modlitby, rozhovory

   

  Možno  Ti  život  dal  menej  ako  iným,  možno  Ti  vzal  viac  ako  iným,  no  vždy existuje cesta ako žiť (s)pokojne.

   

  Kontakt: Ivka (Mgr. Ivana Křenková) , 0905 369 263, ivka.krenkova@gmail.com

  Bližšie informácie aj v článku (IN)VALID v časopise Evanjelická Bratislava, 2-3/2021 (september), str. 9  https://www.docdroid.net/LIsXMjx/ev-ba-2-3-2021-web-pdf)