„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Besiedka

UPOZORNENIE!

Počas pandémie prosíme o pravidelné sledovanie zborového bulletinu, kde sú aktuálne informácie o časoch a obmedzeniach stretávania sa na spoločenstvách.

Detská besiedka alebo Detské služby Božie sú určené deťom vo veku 0-12 rokov, aby mohli svojmu veku primeraným spôsobom poznávať Božie slovo – Bibliu.

Kedy? Každú nedeľu v čase služieb Božích o 10.00 hod. – deti odchádzajú na besiedku po požehnaní v kostole
Kde? V 2 skupinách podľa veku:

Mladšie deti: 0-6 rokov, suterén vpravo. Legionárska 4
Staršie deti: 7-12 rokov, zborové sieň, Legionárska 6

Detská besiedka počas prázdnin nie je.

Ďalšie info vám radi poskytneme na besiedka.legionarska@gmail.com.