„Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.
Ján 1, 16

Besiedka

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platia pandemické opatrenia v rámci ktorých sa Služby Božie môžu konať. Ak máte záujem o účasť na bohoslužbách, je potrebné sa na ne vopred prihlásiť na telefónnych číslach:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ostatných pozývame sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • UPOZORNENIE!

  Počas pandémie prosíme o pravidelné sledovanie zborového bulletinu, kde sú aktuálne informácie o časoch a obmedzeniach stretávania sa na spoločenstvách.

  Detská besiedka alebo Detské služby Božie sú určené deťom vo veku 0-12 rokov, aby mohli svojmu veku primeraným spôsobom poznávať Božie slovo – Bibliu.

  Kedy? Každú nedeľu v čase služieb Božích o 10.00 hod. – deti odchádzajú na besiedku po požehnaní v kostole
  Kde? V 4 skupinách podľa veku:

  1. jasličky – 0-3 roky Jasličky Benjamín na Legionárskej 4
  2. predškoláci – 3-6 rokov – SUTERÉN VPRAVO na Legionárskej 4
  3. mladší školáci – 1.a 2. ročník – SUTERÉN VĽAVO na Legionárskej 4
  4. starší školáci – 3. a 6. ročník – zasadačka na Legionárskej 6

  Detská besiedka počas prázdnin nie je.

  Ďalšie info vám radi poskytneme na besiedka.legionarska@gmail.com.