„A teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci,
ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.“

Efezským 2, 19

O spoločenstve (IN)VALID

Spoločenstvo (IN)VALID

Spoločenstvo a priestor pre dlhodobo chorých, invalidných dôchodcov v produktívnom veku, a tých, ktorých životy sú ovplyvnené zdravotným stavom ich blízkych, nielen kresťanov.

Oznamujeme, že stretnutie spoločenstva (IN)VALID, ani poobedné osobné poradenstvo – pacientsky koučing – sa v utorok 21.5.2024 nekoná. Ďakujeme za pochopenie.

BEZPLATNÁ POMOC:

Pacientsky koučing, Individuálny plán sociálnej rehabilitácie

Pomoc s pochopením choroby a/alebo liečby: „preklad“ lekárskej správy do „bežnej“ reči, vysvetlenie choroby a navrhovaného liečebného postupu pomocou obrázkov, videí a pod.

!!! Nespochybňujeme závery lekárov ani nimi navrhnutú liečbu!!!

Rady pri príprave do nemocnice: čo si zbaliť, čo nezabudnúť, ako zabezpečiť fungovanie domácnosti, deti či domáce zviera počas hospitalizácie, ako využiť čas v nemocnici…

Psychická podpora a zmiernenie sociálnej izolácie: Rozhovory (osobné aj telefonické), pochopenie, motivácia, hľadanie pozitívneho pohľadu na situáciu, povzbudenie, kontakty na pacientské organizácie, združenia a aktivity, spoločné modlitby…

Informácie k riešeniu finančnej situácie: kde a ako vybaviť PN, ZŤP, invalidný dôchodok, kompenzácie, príspevky, zľavy a ďalšie

Pomoc s návratom do bežného života: pomoc pri výbere zdravotníckych a iných pomôcok na uľahčenie každodenného života, z ktorých mnohé môžu byť aj módnym doplnkom, možnosti prispôsobenia či úpravy prostredia, bytu, hľadanie možností rehabilitácie…

Pomoc s návratom do pracovného života: zmena kariéry, možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu vzhľadom na chorobu alebo postihnutie, možnosti rekvalifikácie či osobného rozvoja, chránené dielne…

každý utorok 9:15 – 10:00 a 13:00 – 17:30 na Legionárskej 4

Ak môžete, ohláste sa vopred.

Možno Ti život dal menej ako iným, možno Ti vzal viac ako iným, no vždy existuje cesta ako žiť (s)pokojne.

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA

Nemocnice a čakárne lekárov by nemali byť tým jediným miestom, kde človek nájde sebe podobných, skupinu, kde sa cíti medzi svojimi.

KLUB (IN)VALID každý utorok 9:00 – 12:00 na Legionárskej 4

KÁVIČKA, ZAMYSLENIA, AKTUÁLNE TÉMY, ROZHOVORY, KONZULTÁCIE

Stretnutia sú miestom prijatia, miestom, medzi tými, ktorí sú na tom podobne, miestom bez bariér – fyzických či psychických.

V prípade odkázanosti na osobného asistenta alebo opatrovateľa je nutné prísť s ním, alebo sa vopred informovať, či je v našich možnostiach na daný deň zabezpečiť potrebnú formu, resp. rozsah asistencie.

Kontakt:

Ivka (Mgr. Ivana Křenková) – pacientsky kouč, inštruktor sociálnej rehabilitácie
0905 369 263, ivka.krenkova@gmail.com

Katka (Mgr. Katarína Minaričová) – inštruktor sociálnej rehabilitácie, k.minaricova@gmail.com