„Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.
Lukáš 9, 62

Projekty

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platné pandemické opatrenia pre konanie Služieb Božích sledujte vždy v aktuálnom zborovom bulletine. Pre bližšie informácie volajte:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ak sa nemôžete zúčastniť na Službách Božích osobne, pozývame vás sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • Projekt č. 1

  Názov: Podpora služby v zbore

  Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com, 0905 532 208

  Opis projektu: Podpora priebežných – prevádzkových nákladov zboru v oblasti miezd pracovníkov zboru a pokrytia pravidelných výdavkov.

  Odhadované náklady na mzdy a energie: 5900Eur mesačne.

  Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS 1601000001

  Peniaze z tohto projektu sú priebežne čerpané.

  Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, špecifický a variabilný symbol.


  Projekt č. 4

  Názov: Bezbariérový prístup do kostola a zborovej miestnosti

  Vedúci projektu: Martin Dziak

  Opis projektu: Cieľom projektu je vybudovanie bezbariérového prístupu do kostola cez jeho hlavný vchod pre ľudí s obmedzením pohybu, či telesne postihnutých na invalidnom vozíku.

  Prínos pre zbor: Zjednodušenie prístupu skupiny telesne postihnutých, či ľudí s obmedzením pohybu do priestorov zboru počas zborových podujatí, akými sú okrem pravidelných stretnutí napr. stretnutia dôchodcov z domovov, kde pravidelne prichádzajú 2-3 ľudia na vozíčkoch.

  Zmena projektu: Po dlhotrvajúcom úsilí sa podarilo dohodnúť možné riešenie s pamiatkovým úradom. Rampa bude umiestnená zo strany kostola smerujúcej ku zborovému domu. Stavebné úpravy vyžadujú použitie travertínu v hodnote 12128 Eur. Oceľová rampa bude stáť 8328 €. Cieľová suma projektu sa tým navýši.

  Odhadované náklady sú 27 500 Eur.

  Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS 1601171204

  Z projektu bol doteraz zakúpený schodolez v hodnote 4895 Eur. Plánuje sa bočná rampa pri kostole.

  Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, špecifický a variabilný symbol.

   

  Projekt č. 10

  Názov: Rekonštrukcia elektroinštalácie

  Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com, 0905 532 208

  Opis projektu: Kompletná výmena elektrických rozvodov v kostole z dôvodu nevyhovujúceho stavu. Doplnenie audio-vizuálnej kabeláže.

  Prínos pre zbor: Súčasný stav elektrických rozvodov je už nevyhovujúci. Nakoľko sa podarilo získať súhlas od pamiatkového úradu na výmenu osvetlenia, je potrebné upraviť rozvody elektriky. To všetko zo sebou nesie aj nemalé zásahy do omietky a podlahy. Z tohto dôvodu sa celá rekonštrukcia bude konať ako celok, tak aby po jej dokončení na dlhé obdobie nebolo nutné nič prerábať. Súčasťou pokládky nových rozvodov bude aj uloženie dátových káblov a ostatnej kabeláže potrebnej pre audiovizuálnu produkciu v kostole. Cieľom je aby sa minimalizovalo množstvo káblov položených na zemi na nutné minimum. Taktiež sa spraví príprava pre osadenie trvalého ozvučenia pre kapelu. Pod týmto sa myslí osadenie koncových reproduktorov, mixážneho pultu a podpornej infraštruktúry.

  Odhadované náklady sú ?Eur. (Na rozpočte sa pracuje)

  Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS 2102211210

  Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, špecifický a variabilný symbol.