„Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.
Lukáš 9, 62

Projekty

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platné pandemické opatrenia pre konanie Služieb Božích sledujte vždy v aktuálnom zborovom bulletine. Pre bližšie informácie volajte:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ak sa nemôžete zúčastniť na Službách Božích osobne, pozývame vás sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • Projekt č. 1

  Názov: Podpora služby v zbore

  Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com, 0905 532 208

  Opis projektu: Podpora priebežných – prevádzkových nákladov zboru v oblasti miezd pracovníkov zboru a pokrytia pravidelných výdavkov.

  Odhadované náklady na mzdy a energie: 5900Eur mesačne.

  Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS: 1601000001

  Peniaze z tohto projektu sú priebežne čerpané.

  Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, špecifický a variabilný symbol.

  
  

  Projekt č. 10

  Názov: Rekonštrukcia elektroinštalácie

  Vedúci projektu: Peter Synak peter.synak.ba(zavinac)gmail.com, 0905 532 208

  Opis projektu: Kompletná výmena elektrických rozvodov v kostole z dôvodu nevyhovujúceho stavu. Doplnenie audio-vizuálnej kabeláže.

  Prínos pre zbor: Súčasný stav elektrických rozvodov je už nevyhovujúci. Nakoľko sa podarilo získať súhlas od pamiatkového úradu na výmenu osvetlenia, je potrebné upraviť rozvody elektriky. To všetko zo sebou nesie aj nemalé zásahy do omietky a podlahy. Z tohto dôvodu sa celá rekonštrukcia bude konať ako celok, tak aby po jej dokončení na dlhé obdobie nebolo nutné nič prerábať. Súčasťou pokládky nových rozvodov bude aj uloženie dátových káblov a ostatnej kabeláže potrebnej pre audiovizuálnu produkciu v kostole. Cieľom je aby sa minimalizovalo množstvo káblov položených na zemi na nutné minimum. Taktiež sa spraví príprava pre osadenie trvalého ozvučenia pre kapelu. Pod týmto sa myslí osadenie koncových reproduktorov, mixážneho pultu a podpornej infraštruktúry.

  Odhadované náklady sú ?Eur. (Na rozpočte sa pracuje)

  Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS: 2102211210

  Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, špecifický a variabilný symbol.

   


  Projekt č. 11

  Názov: Pevné ozvučenie pre hudobníkov v kostole

  Vedúci projektu: Ondrej Pindroch

  Opis projektu: Cieľom projektu je zabezpečiť pevné ozvučenie pre kapely a ostatné podujatia v kostole. Táto inštalácia by zahrňovala integrovaný digitálny mixpult, zosilňovač, reproduktory zavesené na hrane chóru a ďalšie zariadenia určené na integrovanie bezdrôtových mikrofónov v nových skrinkách pre audiovizuálne vybavenie.

  Prínos pre zbor: Našou snahou je zjednodušiť a skvalitniť ozvučenie a celkovo multimediálne vybavenie kostola. Nakoľko sa množstvo pravidelných podujatí v kostole vyžadujúce ozvučenie hudobného telesa, alebo scénky v posledných rokoch znásobil. Pravidelné prenášanie veľkej časti aparatúry sa stalo celkom náročným, nakoľko to vyžaduje dosť času. Tak isto to limituje možnosť využitia aparatúry mimo zboru. (zvuková aparatúra nie je majetkom zboru) Prebiehajúca rekonštrukcia elektrických rozvodov vytvorila priestor predpripraviť v kostole zabudované rozvody pre audiovizuálnu techniku. To otvorilo možnosť zakomponovať niektoré časti aparatúry do novoinštalovaných rozvodov a pripravených priestorov. Cieľom je zredukovať množstvo prenášaného vybavenia pred jednotlivými podujatiami. Ako aj zabezpečiť kvalitnejší zvuk aj počas bežných Služieb Božích.

  Odhadované náklady sú 4 510 Eur.

  Číslo účtu: SK45 1100 0000 0029 2986 7622  VS: 2206221211

  Na skenovanie QR kódu slúži mobilná aplikácia vašej banky. Z kódu načíta IBAN, špecifický a variabilný symbol.