„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Služby Božie

UPOZORNENIE!

Počas pandémie prosíme o pravidelné sledovanie zborového bulletinu, kde sú aktuálne informácie o časoch a obmedzeniach stretávania sa na spoločenstvách.

Služby Božie na Legionárskej ulici

Služby Božie v nedeľu:
 • 8:30 hod.
 • 10.00 hod. (okrem letných prázdnin)
 • 18.00 hod.

 

Služby Božie v utorok:
 • 18.00 hod. v Novom kostole alebo v zborovej miestnosti

 

Večera Pánova
 • koná sa spravidla v rámci Služieb Božích alebo po ich skončení
 • každú 1. nedeľu v mesiaci,
 • v advente a pôste každú nedeľu
Detská besiedka v nedeľu:
 • 10.00 hod. (okrem letných prázdnin)

Deti sa stretávajú na Službách Božích o 10.00 hod. v kostole, kde počas 2. piesne dostanú pred oltárom požehnanie. Následne spoločne odídu na besiedku:

 • 1. jasličky – 0-3 roky Jasličky Benjamín na Legionárskej 4
 • 2. predškoláci – 3-6 rokov – SUTERÉN VPRAVO na Legionárskej 4
 • 3. mladší školáci – 1.a 2. ročník – SUTERÉN VĽAVO na Legionárskej 4
 • 4. starší školáci – 3. a 6. ročník – zasadačka na Legionárskej 6

 

Evanjelické služby Božie v Lamači

  • Každú nedeľu o 10.00 hod. v priestoroch Komunitného centra (bývalé Centrum pomoci pre Ukrajincov) vedľa parkoviska “Tesco”.
  • Večera Pánova býva v Lamači spravidla v 2. nedeľu v mesiaci.
  • Mapa:

 

Na Služby Božie Vás srdečne pozývame – a Vy, prosíme, pozvite ďalších.