„Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.
Lukáš 9, 62

Služby Božie

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platné pandemické opatrenia pre konanie Služieb Božích sledujte vždy v aktuálnom zborovom bulletine. Pre bližšie informácie volajte:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ak sa nemôžete zúčastniť na Službách Božích osobne, pozývame vás sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • UPOZORNENIE!

  Počas pandémie prosíme o pravidelné sledovanie zborového bulletinu, kde sú aktuálne informácie o časoch a obmedzeniach stretávania sa na spoločenstvách.

  Služby Božie na Legionárskej ulici

  Služby Božie v nedeľu:
  • 8:30 hod.
  • 10.00 hod. (okrem letných prázdnin)
  • 18.00 hod.

   

  Služby Božie v utorok:
  • 18.00 hod. v Novom kostole alebo v zborovej miestnosti

   

  Večera Pánova
  • koná sa spravidla v rámci Služieb Božích alebo po ich skončení
  • každú 1. nedeľu v mesiaci,
  • v advente a pôste každú nedeľu
  Detská besiedka v nedeľu:
  • 10.00 hod. (okrem letných prázdnin)

  Deti sa stretávajú na Službách Božích o 10.00 hod. v kostole, kde počas 2. piesne dostanú pred oltárom požehnanie. Následne spoločne odídu na besiedku:

  • 1. jasličky – 0-3 roky Jasličky Benjamín na Legionárskej 4
  • 2. predškoláci – 3-6 rokov – SUTERÉN VPRAVO na Legionárskej 4
  • 3. mladší školáci – 1.a 2. ročník – SUTERÉN VĽAVO na Legionárskej 4
  • 4. starší školáci – 3. a 6. ročník – zasadačka na Legionárskej 6

   

  Evanjelické služby Božie v Lamači

   • Každú nedeľu o 10.00 hod. v miestnosti vedľa vchodu do kina Lamač (medzi kinom a reštauráciou Trojka).
   • Večera Pánova býva v Lamači spravidla v 2. nedeľu v mesiaci.
   • Mapa:

   

  Na Služby Božie Vás srdečne pozývame – a Vy, prosíme, pozvite ďalších.