„Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.
Ján 1, 16

Modlitby 24-1

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platia pandemické opatrenia v rámci ktorých sa Služby Božie môžu konať. Ak máte záujem o účasť na bohoslužbách, je potrebné sa na ne vopred prihlásiť na telefónnych číslach:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ostatných pozývame sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • UPOZORNENIE!

  Počas pandémie prosíme o pravidelné sledovanie zborového bulletinu, kde sú aktuálne informácie o časoch a obmedzeniach stretávania sa na spoločenstvách.

  Modlitby 24-1 sú modlitebná reťaz, počas ktorej sa modlitebníci striedajú každú hodinu, 24 hodín. Modlitby 24-1 sa organizujú každý mesiac a prebiehajú v jasličkách Benjamín na Legionárskej 4.

   

  Modlitby 24-1 zväčša začínajú v piatok o 14.00 hod. a končia v sobotu v rovnakom čase.

   

  Prihlasovanie sa zaktivuje vždy cca. 2 týždne pred najbližším termínom. Prihlásiť sa môžete cez stránku http://modlitbybenjamin.hura.sk/