„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Modlitby 24-1

UPOZORNENIE!

Počas pandémie prosíme o pravidelné sledovanie zborového bulletinu, kde sú aktuálne informácie o časoch a obmedzeniach stretávania sa na spoločenstvách.

Modlitby 24-1 sú modlitebná reťaz, počas ktorej sa modlitebníci striedajú každú hodinu, 24 hodín. Modlitby 24-1 sa organizujú každý mesiac a prebiehajú v jasličkách Benjamín na Legionárskej 4.

 

Modlitby 24-1 zväčša začínajú v piatok o 14.00 hod. a končia v sobotu v rovnakom čase.

 

Prihlasovanie sa zaktivuje vždy cca. 2 týždne pred najbližším termínom. Prihlásiť sa môžete cez stránku http://modlitbybenjamin.hura.sk/