„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Kázne 2022

 • Podstránky

 • Informácie

  Aktuálne informácie nájdete v zborovom bulletine, ktorý vychádza vždy v nedeľu pre nadchádzajúci týždeň.

  Pre bližšie informácie volajte: 02 5557 1195, alebo 0948 489 920

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • Nový rok, 1.1.2022, Martin Šefranko

  Nový rok, 1.1.2022, Ondrej Majling

  Nedeľa po Novom roku, 2.1.2022, Ondrej Majling

  Nedeľa po Novom roku, 2.1.2022, Martin Šefranko

  Zjavenie Krista Pána, 6.1.2022, Martin Šefranko

  1. nedeľa po Zjavení, 9.1.2022, Martin Šefranko

  2. nedeľa po Zjavení, 16.1.2022, Ondrej Majling 

  3. nedeľa po Zjavení, 23.1.2022, Martin Šefranko 

  4. nedeľa po Zjavení, 30.1.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 1.2.2022, Martin Šefranko

  Posledná nedeľa po Zjavení, 6.2.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 8.2.2022, Martin Šefranko

  Nedeľa po Deviatniku, 20.2.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 22.2.2022, Martin Šefranko

  1. nedeľa pôstna, 6.3.2022, Martin Šefranko

  2. nedeľa pôstna, 13.3.2022, Ondrej Majling

  Večerné Služby Božie, 15.3.2022, Martin Šefranko

  3. nedeľa pôstna, 20.3.2022, Martin Šefranko

  4. nedeľa pôstna, 27.3.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 29.3.2022, Martin Šefranko

  Ekumenická púť jednoty, 2.4.2022, Martin Šefranko

  5. nedeľa pôstna, 3.4.2022, Martin Šefranko

  6. nedeľa pôstna, 10.4.2022, Ondrej Majling

  6. nedeľa pôstna, 10.4.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 12.4.2022, Martin Šefranko

  Veľký piatok, 15.4.2022, Martin Šefranko

  1. slávnosť veľkonočná, 17.4.2022, Martin Šefranko

  2. slávnosť veľkonočná, 18.4.2022, Martin Šefranko

  1. nedeľa po Veľkej noci (NEON+), 24.4.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 26.4.2022, Martin Šefranko

  2. nedeľa po Veľkej noci, 1.5.2022, Martin Šefranko

  3. nedeľa po Veľkej noci, 8.5.2022, Martin Šefranko

  5. nedeľa po Veľkej noci, 22.5.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 24.5.2022, Martin Šefranko

  Vstúpenie, 26.5.2022, Martin Šefranko

  Nedeľa po Vstúpení, 29.5.2022, Martin Šefranko

  1. slávnosť svätodušná, 5.6.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 7.6.2022, Martin Šefranko

  Zborový deň Častá, 12.6.2022, Martin Šefranko

  Svätá Trojica, 12.6.2022, Martin Šefranko

  1. nedeľa po Trojici, 19.6.2022, Martin Šefranko

  2. nedeľa po Trojici, 26.6.2022, Martin Šefranko

  3. nedeľa po Trojici, 3.7.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie – Pamiatka Cyrila a Metoda a Majstra Jana Husa, 5.7.2022, Martin Šefranko

  4. nedeľa po Trojici, 10.7.2022, Martin Šefranko

  7. nedeľa po Trojici, 31.7.2022, Martin Šefranko

  8. nedeľa po Trojici, 7.8.2022, Martin Šefranko (1. časť výkladu modlitby Otče náš)

  Večerné Služby Božie, 9.8.2022, Martin Šefranko (2. časť výkladu modlitby Otče náš)

  9. nedeľa po Trojici, 14.8.2022, Martin Šefranko (3. časť výkladu modlitby Otče náš)

  Večerné Služby Božie, 16.8.2022, Martin Šefranko (4. časť výkladu modlitby Otče náš)

  10. nedeľa po Trojici, 21.8.2022, Martin Šefranko (5. časť výkladu modlitby Otče náš)

  Večerné Služby Božie, 23.8.2022, Martin Šefranko (6. časť výkladu modlitby Otče náš)

  12. nedeľa po Trojici, 4.9.2022, Martin Šefranko (7. časť výkladu modlitby Otče náš)

  13. nedeľa po Trojici, 11.9.2022, Martin Šefranko (8. časť výkladu modlitby Otče náš)

  Večerné Služby Božie, 13.8.2022, Martin Šefranko (9. časť výkladu modlitby Otče náš)

  14. nedeľa po Trojici, 18.9.2022, Martin Šefranko

  15. nedeľa po Trojici, 25.9.2022, Martin Šefranko

  Poďakovanie za úrody, 2.10.2022, Ondrej Majling

  Poďakovanie za úrody, 2.10.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 4.10.2022, Martin Šefranko

  17. nedeľa po Trojici, 9.10.2022, Martin Šefranko (Zborové vzdelávanie NEON+: Zbor – miesto, ktoré sa páči Bohu)

  18. nedeľa po Trojici, 16.10.2022, Martin Šefranko

  19. nedeľa po Trojici, 23.10.2022, Martin Šefranko

  20. nedeľa po Trojici, 30.10.2022, Martin Šefranko

  Pamiatka reformácie, 31.10.2022, Martin Šefranko

  Pamiatka zosnulých, 6.11.2022, Martin Šefranko

  Môže milujúci Boh poslať niekoho do pekla?, 15.11.2022, Martin Šefranko

  Pamiatka posvätenia NK, 20.11.2022, Martin Šefranko

  1. nedeľa adventná, 27.11.2022, Martin Šefranko

  1. nedeľa adventná, SB (nielen) pre deti, 27.11.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 29.11.2022, Martin Šefranko

  2. nedeľa adventná, 4.12.2022, Martin Šefranko

  Večerné Služby Božie, 6.12.2022, Martin Šefranko

  3. nedeľa adventná, 11.12.2022, Martin Šefranko

  Adventný modlitebný týždeň, 11.12.2022, Martin Šefranko

  Adventný modlitebný týždeň, 13.12.2022, Martin Šefranko

  4. nedeľa adventná, 18.12.2022, Martin Šefranko

  4. nedeľa adventná – Vianočné vystúpenie detí z hodín ev. náboženstva, 18.12.2022, Martin Šefranko

  Štedrý večer, 24.12.2022, Martin Šefranko

  1. slávnosť vianočná, 25.12.2022, Martin Šefranko

  2. slávnosť vianočná, 26.12.2022, Martin Šefranko