„Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.
Lukáš 9, 62

Spoločenstvá

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platné pandemické opatrenia pre konanie Služieb Božích sledujte vždy v aktuálnom zborovom bulletine. Pre bližšie informácie volajte:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ak sa nemôžete zúčastniť na Službách Božích osobne, pozývame vás sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • Spoločenstvo je určitá skupina ľudí, ktorá sa pravidelne (zväčša týždenne) stretáva v priestoroch nášho zboru (alebo aj mimo neho).

  V našom cirkevnom zbore má zastúpenie každá veková kategória. Od tých najmenších, ktorí sa stretávajú na besiedke a v klube Benjamín, cez mladší a starší dorast, mládež a vysokoškolákov až po biblickú hodinu.

  Srdečne ste pozvaní vy, vaše deti, vnúčatá alebo priatelia navštíviť nás v ktoromkoľvek spoločenstve. Informácie o stretnutiach nájdete v ľavom menu pri konkrétnom spoločenstve.