„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Spoločenstvá

Spoločenstvo je určitá skupina ľudí, ktorá sa pravidelne (zväčša týždenne) stretáva v priestoroch nášho zboru (alebo aj mimo neho).

V našom cirkevnom zbore má zastúpenie každá veková kategória. Od tých najmenších, ktorí sa stretávajú na besiedke a v klube Benjamín, cez mladší a starší dorast, mládež a vysokoškolákov až po biblickú hodinu.

Srdečne ste pozvaní vy, vaše deti, vnúčatá alebo priatelia navštíviť nás v ktoromkoľvek spoločenstve. Informácie o stretnutiach nájdete v ľavom menu pri konkrétnom spoločenstve.