„Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.
Ján 1, 16

Spoločenstvá

 • Podstránky

 • Informácie

  Momentálne platia pandemické opatrenia v rámci ktorých sa Služby Božie môžu konať. Ak máte záujem o účasť na bohoslužbách, je potrebné sa na ne vopred prihlásiť na telefónnych číslach:

  02 5557 1195, alebo 0948 489 920.

  Ostatných pozývame sledovať online Služby Božie.

  Viac informácií nájdete tu.

 • Posledné aktuality

 • Archív

 • Spoločenstvo je určitá skupina ľudí, ktorá sa pravidelne (zväčša týždenne) stretáva v priestoroch nášho zboru (alebo aj mimo neho).

  V našom cirkevnom zbore má zastúpenie každá veková kategória. Od tých najmenších, ktorí sa stretávajú na besiedke a v klube Benjamín, cez mladší a starší dorast, mládež a vysokoškolákov až po biblickú hodinu.

  Srdečne ste pozvaní vy, vaše deti, vnúčatá alebo priatelia navštíviť nás v ktoromkoľvek spoločenstve. Informácie o stretnutiach nájdete v ľavom menu pri konkrétnom spoločenstve.