„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Aktuality

Kázne

Svätý Duch vedie k diakonii

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK) 1. Petra 4, 10 – 11: „10 Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom,

Čítať viac »
Kázne

Neodišiel do penzie

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK) Marek 16, 19 – 20: „19 Keď im to Pán Ježiš dopovedal, bol vzatý do neba a posadil sa

Čítať viac »
Aktuality

Pozvánka na prednášku

Presbyterstvo CZ ECAV Petržalka, sekcia vzdelávania a OZ Jozefa Juráša Vás pozýva na prednášku a následnú diskusiu, ktorá bude: 14. mája 2024 (utorok) o 17.00 h v priestoroch CZ

Čítať viac »
Kázne

Nezneužívať výsadu

Kázeň z evanjelických Služieb Božích v Bratislave (NK/Lamač) Modlitba: Dobrotivý Bože, povzbudzuješ nás, aby sme sa k Tebe obracali so všetkým, čo nám leží na srdci.

Čítať viac »