„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Klub METRO

Klub METRO sa nachádza v suteréne na Legionárskej ulici č. 6. Je to priestor, ktorý sme spolu s mnohými dobrovoľníkmi vytvorili hlavne pre voľný čas študentov. K dispozícii je ping-pong, kuchynka, spoločenské hry, projektor…

 

Viac informácii na našom Facebooku.