„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Kázne 2023

Nižšie nájdete zoznam tém kázní a textových podkladov.
Máme aj audio nahrávky zverejnené na youtube kanáli.