„A teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci,
ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny.“

Efezským 2, 19

Zborová diakonia

Služba diakonie je služba ľuďom v núdzi – a to či už z dôvodu choroby, staroby, alebo telesného či iného postihnutia. Túto službu považujeme za súčasť nášho poslania v spoločnosti, do ktorej nás pozýva samo Božie slovo a v našom cirkevnom zbore sa ju snažíme konať a rozvíjať.

Na spoločnej pôde nášho cirkevného zboru Bratislava Legionárska a cirkevného zboru Dúbravka prevádzkuje Evanjelická Diakonia na Slovensku zariadenie pre seniorov – Stredisko Evanjelickej Diakonie Bratislava. Bližšie informácie o stredisku sa dozviete na tomto odkaze: www.sedba.sk.

Náš kostol, ako aj zborové priestory sa stali od roku 2021 prístupnými pre ľudí s telesným postihnutím, s obmedzenou schopnosťou pohybu (na invalidnom vozíku, s chodítkom, barlami, palicou…). Kostol má dnes bezbariérový prístup k bočnému vchodu vďaka vybudovanej rampe.

 

Zborové priestory sú prístupné pomocou schodolezu, ktorým zbor disponuje.

 

Pre záujemcov spomedzi členov cirkevného zboru ponúkame možnosť v prípade potreby zariadenie schodolez, prípadne aj invalidný vozík, krátkodobo zapožičať a to so zabezpečením obsluhy schodolezu. Pre informácie kontaktujte prosím náš farský úrad: 02 5557 1195, 0948 489 920.

 

V rámci činnosti diakonie sa koná každú 2. stredu v mesiaci o 15. hodine Klub seniorov, obvykle v zborovej miestnosti nášho CZ na Legionárskej 6. Prichádzajú naň starší členovia nášho CZ. Jeho cieľom je osobné spoločenstvo, ktoré pomáha prehlbovať vzťah a posilňovať vieru v trojjediného Boha prostredníctvom duchovných zamyslení pod striedavým vedením bratov farárov, prostredníctvom osobných svedectiev, modlitieb, duchovných piesní. Témy pre duchovné zamyslenia si volia bratia farári sami. Na stretnutí je priestor aj pre vzájomné rozhovory a spoznávanie sa, zdieľanie rôznych informácií, pripomínanie výročí významných osobností našej evanjelickej cirkvi, či kultúrnych dejateľov v aktuálnom mesiaci. Na klube býva aj bohaté občerstvenie, pripravované sestrami.

 

 

Diakonickú službu rozvíja aj spoločenstvo invalidných dôchodcov, dlhodobo chorých a ich rodinných príslušníkov (IN)VALID, ktoré sa na pôde zboru stretáva každý týždeň a v rámci ktorého je okrem iného poskytovaný aj pacientsky koučing. Bližšie informácie o ňom nájdete na tomto odkaze: www.legionarska.sk/spolocenstva/invalid