„Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde.
Efezským 5, 8 – 9

Potrebujem vybaviť

Tu nájdete informácie, potrebné tlačivá, biblické texty a iné doplňujúce vysvetlenia k nasledujúcim úkonom.